۱۳۹۶ آذر ۲۲, چهارشنبه

دعوت به سخنرانی، گفتگو و بحث دربرلینسخنرانی درباره حقوق بشر وآزادی وجدان
به مناسبت روز جهانی حقوق بشر  
                                                                                                                      
سخنران : آقای کاظم کردوانی

زمان : جمعه 15 دسامبر2017،   ساعت 19
مکان : کانون پناهندگان سیاسی ایرانی ـ برلین     
        
Verein iranischer Flüchtlinge in Berlin e.V.
Reuter Str. 52 ,   12047 Berlin
 برگرفته ازسایت www.iprberlin.com

۱۳۹۶ آذر ۱۸, شنبه

گرامی باد 10دسامبر سالروز منشورجهانی حقوق بشرمهم‌ترین معیارهای جهانی برای حقوق بشر عبارتند از
1- اعلامیه ویا منشورجهانی حقوق بشر،
2-میثاق جهانی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی،
 3-میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی،
دهم دسامبر برابر با ۱۹ آذرماه روز جهانی حقوق بشر است. 69 سال پیش درچنین روزی اعلامیه جهانی حقوق بشر در سازمان ملل متحد به تصویب رسید تا معیاری جهانی باشد برای احترام به حقوق بنیادین انسان‌ها.
حقوقی همچون آزادی و برابری انسان‌ها از هر رنگ و نژاد، برابری جنسیتی، حق آزادی اندیشه، حق آزادی بیان و حق انتخاب مذهب، که براساس اعلامیه حقوق بشر حق همه‌ انسان‌ها است.
اعلامیه‌ای که همراه با  دو میثاق بین‌المللی، یعنی میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز میثاق حقوق مدنی و سیاسی، مهم‌ترین معیار بین‌المللی برای حقوق بشر را شکل می‌دهند.
میثاق‌هایی که ایران هم از 42سال پیش به آنها پیوسته است، اما اینکه مقام‌های ایران تا چه حد به این میثاق‌ها عمل می‌کنند موضوع برنامه دریچه این هفته است. http://kdhbt.blogspot.de/2017/12/10_9.html

۱۳۹۶ آذر ۸, چهارشنبه

Gynanç namaYene bir ajy habar  Awropaly Türkmenleri örän köp gynandyrdy
ینه بیر آجی خبر اوروپالی تورکمنلری اؤرأن کؤپ غیناندیردی

Tutush Iranyň we hasamTürkmensahraň  Basktbal sportynyň çeper halypasy Ata Aytmohammädi agyr keselden gutulyp bilmäni merhum bolupdyr.
توتوش ایران ینگ وحاصام توًرکمنصحرانگ باسکتبال ورزشی نینگ چئپر حالیپاسی آتا عید محمدی آغیر خاستالیق دان قوتولیپ بیلمأنی مرحوم بولیپ دیر.
Magtymguly Atamyz:
Döwirler dolanar, gerdishler döner,  nicheler göcherler, nicheler gönar,
nichäning mäshäli täze den yanar,  nichäning chyrasy, öchip baradyr.
دؤویرلر دولانار گردیشلر دؤنئر،       نیچه لئر گؤچئرلر نیچه لر قونار،
نیچأ نینگ  مشعلی تأزه دئن یانار،       نیچأ نینگ چیراسی اؤچیپ بارادیر. 
مرحوم ینگ ایزی یاراسین ، غالان لاری نینگ یاشی اوزین بولسین.  
Yzy yarasyn! Galanlarynyng yashy uzyn bolsun!
اوروپالی توًرکمن لرینگ بیرتوپاری  
Bir topar Europaly Türkmen 
29.11.2017- 08.09.1396