۱۳۹۵ شهریور ۷, یکشنبه

اطلاعیه برگزاری موفقیت آمیز سمینار کنگره ملیت های ایران فدرالکنگره ملیت های ایران فدرال در روز شنبه 27 آگوست سمیناری تحت عنوان ”وضعیت خاورمیانه، اکنون و آینده ایران” با حضور کارشناسان و صاحب نظران در شهر فرانکفورت برگزار کرد.
این سمینار از دو پانل با عنوان
تحولات منطقه، ایران ونقش ملیت های تحت ستم درآینده سیاسی ایران
دخالت های مخرب جمهوری اسلامی درمنطقه و ارتباط آن با سرکوب مردمان ایران
کار خود را آغاز کرد.
اعضای شرکت کننده درپانل ها به طور جامع مسائل ایران و منطقه که شامل دخالت های سیاسی ونظامی رژیم ایران درمنطقه وارتباط آن با سرکوب مردمان ایران وبالاخص ملیت های ایران است، را با شرکت فعال حضار، مورد بحث وبررسی قرار دادند. 
کنگره ملیت های ایران فدرال
27 آگوست2016
 لینک اطلاعیه    
 ---------------  
لینک اطلاعیه درسایت کوردستان مئدیا.کوم kurdistanmedia.com

هیچ نظری موجود نیست: