۱۳۹۵ مهر ۲۱, چهارشنبه

بیانیه کنگره درجواب به بیانیه جدایی جنبش ف.د.آزربایجان


بیانیه "کنگره ملیتهای ایران فدرال" در رابطه با جدایی جنبش فدرال دمکرات آذربایجان ازاين ائتلاف
 جنبش فدرال دمکرات آذربایجان درتاریخ اول اکتوبر۲۰۱۶ برابر بادهم مهرماه ۱۳۹۵ طی بیانیه ای در رسانه های عمومی خروج خود را ازائتلاف "کنگره ملیت های ایران فدرال" اعلام کرد. کنگره ملیت ها بيان نکاتی را دراین رابطه ضروری می داند:

١-نمايندگان جنبش فدرال دموکرات آذربايجان درطی چند سال اخير حتی یک بار هم درجلسات پی در پی حضوری و مجازی "کنگره مليتهای ايران فدرال" نه تنها شرکت نکرده اند، بلکه هیچگونه انتقاد یا پیشنهادی چه به صورت کتبی وچه بصورت شفاهی درخطاب به کنگره ملیت های ایران فدرال ویا تشکلات عضو آن،  نسبت به موارد مطروحه در بیانیه جدایی شان، عنوان نکرده اند. 
٢- موارد مطرح شده عليه "کنگره مليتها" توسط جنبش فدرال دموکرات آذربايجان دربیانیه جدایی شان، برای اولين بار پس از انتشار در رسانه های عمومی، با روشی غير متعارف و بدوراز پرنسيب های شناخته شده جريانات سياسی مسئول، به رؤيت اعضای کنگره ملیت های ایران فدرال رسیده اند۔
٣-کنگره ملیت های ایران فدرال درمنشور بنيادين خود، که جنبش فدرال دمکرات آذربایجان پس از پذیرفتن آن منشوربه عضويت کنگره مليتها درآمده بود، با صراحت بيان داشته است که : "کنگره ضمن تاکید بر روش های صلح آمیز مبارزه، از همه شیوه های دیگر مبارزاتی که درانطباق با پرنسیپ های منشور جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد باشند، برای برکناری جمهوری اسلامی ایران و رسیدن به اهداف انسانی و دموکراتیک خود استفاده خواهد کرد۔" 
حضور دریک ائتلاف به معنی انطباق کامل سیاست های تمام شرکت کنندگان آن ائتلاف نیست، بلکه همگرایی بر اساس اشتراکات می باشد واینکه تغییر تاکتیک مبارزه از سوی عضو ويا اعضايی از کنگره مليت ها موجب جدایی این دوستان از کنگره شده است، به دور از عرف سیاسی می باشد.
  کنگره ملیت های ایران فدرال با حضوری مستمر درطی بيش ازيک دهه فعاليت سياسی، به عنوان یکی از گسترده ترين وبا سابقه ترین ائتلاف ها درسطح اپوزیسیون دموکرات ایران، همواره ازهر گونه انتقاد و بحث در رابطه با شیوه های مبارزاتی خود استقبال کرده است و خواهد کرد۔
   درپایان اعضای کنگره مليتهای ايران فدرال،  ضمن ابراز تأسّف ازجدايی جنبش فدرال دمکرات آذربایجان، برای آنها در ادامه مبارزات شان که در راستای اهداف استراتژيک مشترکمان ميباشد، آرزوی موفقیت دارند. 
   کنگره ملیت های ایران فدرال، ١٢ اكتوبر ٢٠١٦

هیچ نظری موجود نیست: