۱۳۹۲ شهریور ۶, چهارشنبه

اطلاعيه 11م کارزار برای افشای نقض حقوق بشر


11مین اطلاعيه کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج. ا. در روند 24مین اجلاس شورای حقوق بشر UN
برگرفته از نشریه مدافعان حقوق بشر ترکمنصحرا
هم میهنان عزيز،
 از روز دوشنبه ۹ سپتامبر ۲۰۱۳ (۱۸ شهریور ۱۳۹۲)  بیست و چهارمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درشهر ژنو آغاز می شود و تا ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۳ (۵ مهر ۱۳۹۲) ادامه خواهد يافت. دستور شورا در هفته نخست به بررسی گزارش گزارشگرهای ويژه موضوعی اختصاص دارد.
 ازکليه هم ميهنان درتمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر درايران معترض هستند تقاضا می شود که کوششهای خودرا برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر درکشورمان وافشای آمران، عاملان وحاميان آن همآهنگ کنند.  
همزمان با تداوم تلاش برای برگزاری جلسات جانبی (موازی) بیشتر، درچهار اجلاس جانبی (موازی) در روزهای ۹، ۱۰، ۱۳ و ۲۴ سپتامبر موارد زير مورد توجه قرار خواهند گرفت:
 حق برخورداری ازمحیط زيست سالم و نقض حقوق افراد متعلق به گروه های اتنیک درايران
دادخواهی درارتباط با کشتار جمعی زندانیان سیاسی درتابستان سال ۱۳۶۷
تاثير اعدام های خودسرانه، شتابزده و فراقانونی بر بازماندگان، به ويژه فرزندان اعدام شدگان
 نقض حقوق زنان و افراد متعلق به گروه های ال. جی. بی. تی در ایران
 نقض حقوق پناهندگان ومهاجران ایرانی
نقض حقوق افراد متعلق به گروه های مذهبی یا عقیدتی در ايران
 همچنین چند کارگاه آموزشی حقوق بشر درآخر هفته های موجود در این فاصله زمانی برگزار می شود.
اسنادی که دراین اجلاس بررسی می شوند، درپیوند زير دردسترس می باشند
 اسناد ارائه شده توسط سازمان های غیر دولتی به تدریج درصفحه اکسترانت شورای حقوق بشر منتشر خواهد شد.
 برنامه کار این اجلاس به زبانهای انگلیسی وفرانسوی در این پیوند قابل مشاهده می باشد
 دراین دوره نیز تسهیلات محدودی برای سفر به ژنو واقامت دراین شهر برای تعدادی ازشرکت کنندگان دراین کار زار درنظر گرفته شده است.  شرکت هواپیمایی easyjet از بسیاری از شهرهای اروپا درصورتی که بلیط هواپیما در زمان مناسبی تهیه شود، قیمت های مناسبی را برای  سفر به ژنو ارائه می کند.
 جهت همآهنگیهای ضرور ازعلاقه مندان به مشارکت درسازماندهی اين کارزار دعوت می شود که دراجلاس پالتاکی که در روز پنجشنبه 29آوگوست ۲۰۱۳ (۷ شهریور ماه ۱۳۹۲) درساعت ۲۱ به وقت اروپای مرکزی درتالاری در بخش خاورميانه– ايران با نام  HRC IRAN Geneva وبا کد ورودی 927242013 برگزارخواهد شد، شرکت کنند.  
  27 آوگوست ۲۰۱۳ (۵ شهریور ماه ۱۳۹۲)
 تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج. ا. در روند بیست و چهارمین اجلاس شورای حقوق بشر

هیچ نظری موجود نیست: