۱۳۹۲ مرداد ۳۰, چهارشنبه

اطلاعيه دهم افشاگران نقض حقوق بشر درج. اسلامی ایران


اطلاعيه دهم کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج. ا. 
در روند بیست و چهارمین اجلاس شورای حقوق بشر
هم میهنان عزيز،
از روز دوشنبه ۹ سپتامبر ۲۰۱۳ (۱۸ شهریور ۱۳۹۲)  بیست و چهارمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز می شود و تا ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۳ (۵ مهر ۱۳۹۲) ادامه خواهد يافت. دستور شورا در هفته نخست به بررسی گزارش گزارشگرهای ويژه موضوعی اختصاص دارد که از جمله گزارشگرهایی که موضوعات دادخواهی، انتخابات آزاد و منصفانه، مسائل مرتبط با محیط زیست و شرایط کودکان در جنگ را بررسی می کنند، گزارش خود را به شورا ارائه خواهند داد.
از کليه هم ميهنان در تمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر در ايران معترض هستند تقاضا می شود که کوشش های خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر در کشورمان و افشای آمران، عاملان و حاميان آن همآهنگ کنند.
ما با برگزاری اجلاس های جانبی در شورای حقوق بشر و تجمعاتی در برابر مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو تلاش می کنیم که همزمان با بیست و چهارمین اجلاس شورای حقوق بشر کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر درجمهوری اسلامی تدارک ببینیم.
با توجه به دستور اجلاس ۲۴ شورای حقوق بشر، به ویژه به خاطر همزمانی با بیست و پنجمین سالگرد کشتار جمعی زندانیان سياسی در زندان های ايران، کوشش خواهیم نمود که در اجلاس های موازی (جانبی) از جمله موارد زير مورد توجه قرار گیرند.
همزمان با تداوم تلاش برای برگزاری جلسات جانبی (موازی) بیشتر، درسه اجلاس جانبی (موازی) که عجالتا برای روزهای ۱۰، ۱۳ و ۲۴ سپتامبر در نظر گرفته شده است، با توجه به دستور اجلاس 24 شورای حقوق بشر، کوشش خواهیم نمود که موارد زير مورد توجه قرار گیرند.
دادخواهی درارتباط جنایات گسترده وسازمان یافته سیاسی صورت گرفته از زمان برقراری جمهوری اسلامی ایران
تاثير اعدام های خودسرانه، شتابزده وفراقانونی بربازماندگان، به ويژه فرزندان اعدام شدگان
حق برخورداری ازمحیط زيست سالم، به شمول آب وسرويسهای بهداشتی سالم، دفع پسماندهای صنعتی
حق برخورداری از انتخابات آزاد و منصفانه
نقض حقوق پناهندگان و مهاجران ایرانی
نقض حقوق زنان وافراد متعلق به گروه های ال. جی. بی. تی در ایران
نقض حقوق افراد متعلق به گروه های اتنیک در ايران
نقض حقوق افراد متعلق به گروه های مذهبی یا عقیدتی در ايران
 همچنین چند کارگاه آموزشی حقوق بشر در آخر هفته های موجود در این فاصله زمانی برگزار می شود.
 اسنادی که در این اجلاس بررسی می شوند، در پیوند زير در دسترس می باشند
اسناد ارائه شده توسط سازمان های غیر دولتی به تدریج در صفحه اکسترانت شورای حقوق بشر منتشر خواهد شد.
 برنامه کار این اجلاس به زبانهای انگلیسی وفرانسوی دراین پیوند قابل مشاهده می باشد
 دراین دوره نیز تسهیلات محدودی برای سفر به ژنو واقامت دراین شهر برای تعدادی از شرکت کنندگان دراین کارزار درنظر گرفته شده است. شرکت هواپیمایی easyjet ازبسیاری ازشهرهای اروپا درصورتی که بلیط هواپیما در زمان مناسبی تهیه شود، قیمت های مناسبی را برای سفر به ژنو ارائه می کند.
 جهت همآهنگی های ضرور ازعلاقه مندان به مشارکت درسازماندهی اين کارزار دعوت می شود که دراجلاس پالتاکی که در روز پنج شنبه ۲۲ آگوست ۲۰۱۳ (۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۲) درساعت ۲۱ به وقت اروپای مرکزی درتالاری دربخش خاورميانه – ايران با نام  HRC IRAN  Geneva وبا کد ورودی 927242013  برگزار خواهد شد، شرکت کنند.
 ۲۰ آگوست ۲۰۱۳ (۲۹ مرداد ماه ۱۳۹۲)
 تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج. ا. در روند بیست و چهارمین اجلاس شورای حقوق بشر

هیچ نظری موجود نیست: