۱۳۹۵ دی ۱, چهارشنبه

اطلاعيه11م افشاگران نقض حقوق بشر درج.اسلامی در روند34مین اجلاس شورای ح.بشر س.مللهم میهنان عزيز،
ازروز دوشنبه ٢٧ فوریه ۲۰۱٧ (٩ اسفند ۱۳۹۵)  سی و چهارمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درشهر ژنو آغاز میشود وتا ۲۴مارس۲۰۱٧ (۴ فروردین ۱۳۹۶)  ادامه خواهد يافت.
ازکليه هم ميهنان در تمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر در ايران معترض هستند تقاضا می شود که کوشش های خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر درکشورمان و افشای آمران، عاملان و حاميان آن همآهنگ کنند.
 دراین اجلاس همچون روال سالهای گذشته گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد (نخستین گزارش آقای آنتونیو گوترش) وگزارشگر ويژه ایران (نخستین گزارش خانم عاصمه جهانگیر) به شورای حقوق بشر بررسی میشود وسپس پیش نویس قطعنامه ای درمورد نقض حقوق بشردرجمهوری اسلامی که قاعدتا تمدید دوره گزارشگری گزارشگر ويژه ایران را درمتن خود دارد، جهت تصویب ارائه خواهد شد.
  درحین این اجلاس علاوه بر کمیسرعالی حقوق بشر،ازجمله گروه های کار وگزارشگران ويژه زیر گزارش خود را ارائه خواهند داد:
گزارشگر ويژه شکنجه >  گزارشگر ويژه مدافعان حقوق بشر
گزارشگر ويژه آزادی ادیان وعقاید >  گزارشگر ويژه آزادی اجتماعات صلح آمیز
گزارشگر ويژه حقیقت، عدالت، غرامت و تضمین عدم تکرار (دادخواهی) (عدالت انتقالی)
گزارشگر ويژه حفظ حقوق بشر و آزادی های بنیادی به هنگام مبارزه با تروریزم
گزارشگر ويژه معلولان (افراد با نیازهای ويژه)
کارشناس بین المللی محیط زیست
گزارشگر ويژه حقوق فرهنگی   >  گزارشگرهای ويژه مربوط به حقوق کودکان
گزارشگر ويژه اقلیت ها     >   گزارشگر ويژه حق داشتن حریم خصوصی
  درطول اجلاس ازجمله پانلهای زير درصحن اصلی شورای حقوق بشر برگزار خواهد شد:
مباحثه درسطح بالای دوسالانه درمورد مجازات اعدام
مباحثه سالانه درمورد حقوق کودکان در راستای اجرای اهداف برنامه توسعه پایدار تا سال ۲۰۳۰
مباحثه سالانه درمورد معلولان (افرادی با نیازهای ويژه)
مباحثه درمورد پیشگیری از مرگ و بیماری به عنون اولویت حقوق بشری برای همه دولت ها
مباحثه درمورد تأثیرات تغییرات آب وهوا و کوشش دولت ها برای درک حقوق کودک در این ارتباط
مباحثه درمورد عملکردهای مثبت وچالشهای کلیدی مرتبط با دسترسی به دارو به عنوان یک از عناصر بنیادی برای برخورداری از بالاترین استانداردهای قابل دسترس سلامت جسمی و روانی
ما با برگزاری احتمالی اجلاس های جانبی (موازی) درشورای حقوق بشر و احتمالا تجمعاتی در برابر مقر سازمان ملل متحد درشهر ژنو، تلاش می کنیم که همزمان با سی وچهارمین اجلاس شورای حقوق بشر کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در جهت حفظ و ارتقاء حقوق بشر درایران، تدارک ببینیم.
 دراین دوره نیز تسهیلات بسیار محدودی برای سفر به ژنو واقامت دراین شهر برای تعداد بسیار محدودی از شرکت کنندگان دراین کارزار درنظر گرفته شده است. شرکت های هواپیمایی گوناگون از بسیاری ازشهرهای اروپا درصورتی که بلیط هواپیما در زمان مناسبی تهیه شود، قیمت های مناسبی را برای سفر به ژنو ارائه می کنند.
جهت همآهنگی های ضرور از علاقه مندان به مشارکت درسازماندهی  اين کارزار دعوت می شود که دراجلاس پالتاکی که در روز پنج شنبه ۲۲ دسامبر ۲۰۱۶ (۲ دی ماه ۱۳۹۵)  درساعت ۲۱ به وقت اروپای مرکزی در تالاری درآسیا-پاسیفیک، گروه ايران با نام  HRC IRAN  Geneva وبا کد ورودی  342724 برگزار خواهد شد، شرکت کنند.
 ۲۱ دسامبر ۲۰۱۶ (اول دی ماه ۱۳۹۵)
تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج.اسلامی در روند34مین اجلاس شورای حقوق بشر
«همه حقوق بشر، برای همه، در ایران»

هیچ نظری موجود نیست: