۱۳۹۵ بهمن ۲۹, جمعه

پیام تسلیت کنگره ایران فدرال بمناسبت درگذشت عبدالرضا کریمی

پیام تسلیت کنگره ملیتهای ایران فدرال به مناسبت درگذشت رفیق مبارز آقای عبدالرضا کریمی عضو پیشین مرکزیت حزب دموکرات کوردستان ایران ونیزعضو سابق ارتباط با اپوزیسیون ازطرف کنگرۀ ملیت های ایران فدرال
با کمال تأسف وتأثر، مطلع شدیم که عضو پیشین مرکزیت حزب دموکرات کوردستان ایران،  آقای عبدالرضا کریمی رفیق مبارزوخستگی ناپذیر، و یکی ازاعضاءِ سابقِ ارتباط با اپوزیسیونِ کنگرۀ ملیت های ایران فدرال، ازمیان ما رفت
این رفیقِ مبارز، بهترین سالهای عمرِ پُربارِ خود را درراه آزادی و برابری، یعنی مبارزه علیهِ تبعیض هایِ دینی- زبانیِ جمهوری اسلامی ایران، واحقاقِ حقوقِ ازدست رفتۀهمۀ ملیت‌های ایران، بخصوص ملیتِ کرد، درکوردستان ایران سپری نمودند.
این رفیق مبارز تا آخرِعمرِگرانبهایِ خویش،  برعقیده وایمان خود، جهتِداشتنِ حقِ حاکمیتِ ملیِ ملیت هایِ تحت ستم درکشورمان ایران، وبویژه ملیت کورد درکوردستان ایران، پایبند بود
فقدانِ این همرزم، ضایعه ای جبران ناپذیر، برای مبارزاتِ ملیت هایِ تحت ستم ایران و بە ویژە، مردم شریفِ کردستان، وبخصوص حزب دموکرات کردستان ایران بوده و هست
کنگرۀ ملیت های ایران فدرال، مراتب تسلیت وتأسفِ عمیق خودرا ازدرگذشتِ این عزیزِ از دست رفته، به خانوادۀ محترمشان، به حزب دموکرات کردستان ایران، به تمامی هم- سنگرانِ ایشان، و به مردم مبارز کرد، اعلام می دارد. بی گمان ادامه راه این مبارزِ راهِ آزادی و برابری، تا رسیدن به رهایی ملیت های تحت ستم ایران، با ایجاد یک سیستم فدرال، بهترین پاداش برای او خواهد بود. 
ما اعضای کنگره ملیت های ایران فدرال براین باوریم که اتحادِ عملِ مبارزان، و هم- بستگی بیش از پیش ملیت های ایران فدرال، تنها ضامنِ پیروزی و رسیدن به حقوق از دست رفته ملیت ها، دریک ایران آزادو برابر، باسیستم سکولار وفدرال می‌باشد.

کنگرە ملیت های ایران فدرال  

هیچ نظری موجود نیست: