۱۳۹۶ دی ۱, جمعه

درباره موضع ایران پیرامون سهم‌اش از دریای خزر


آیا ایران پس از 26 سال، با وجود برسمیت شناختن استقلال سه کشور قازاقستان، آزربایجان وترکمنستان سهم آنها از دریای خزر را برسمیت نمی شناسد؟  ویا اراده و جسارت پزیرش واقعیتها را ندارد. چرا بر سر این مسأ له وزیر امور خارجه اش در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد را برکنار کرد؟   
  بیش از سی سال از آغاز بازسازی شفاف و دموکراتیک اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی وحدود 26 سال از فروپاشی و اعلام استقلال جمهوری‌های اطراف دریا خزر می‌گذرد؛ اما با وجود تداوم اجلاس رژیم حقوقی خزر در میان پنج کشور ساحلی دریای خزر هنوز ماجرای ایران وسهمش از خزر که بعد از فروپاشی اتحاد شوروی شکل خاصی به خود گرفته، بجایی نرسیده است.
آخرین اجلاس رژیم حقوقی دریای خزر هفتمین اجلاس وزیران خارجه پنج کشور ساحلی دریای خزر بود که دراواسط آزرماه امسال درمسکو برگزارشد وبنظر میرسید پس از 26 سال در راه برطرف کردن موانع  تدوین «کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر»موفقیت هایی کسب کرده باشند. امما ده روز پس از نشست مسکو، سخنگوی وزارت خارجه ایران با رد تصمیمات درباره سهم کشورها اعلام کرد: ایران درمواضع خود، هیچگونه تجدید نظری نکرده است.
آیا ایران پس از 26 سال، با وجود برسمیت شناختن استقلال سه کشور قازاقستان، آزربایجان وترکمنستان سهم آنها از دریای خزر را برسمیت نمی شناسد؟  ویا اراده و جسارت پزیرش واقعیتها را ندارد. چرا بر سر این مسأ له وزیر امور خارجه اش در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد را برکنار کرد؟
 **علاقمندان به آشنایی با موضع کنونی ایران پیرامون سهم‌اش از دریای خزر را بهتر است جوابهای آقای تورج اتابکی پژوهشگر و استاد دانشگاه درهلند را از طریق لینک زیر بشنوند.
 ایل گوًیجی
 یکم دی 1396- 22دسامبر 2017
------   
 ایران وتحدید حدود کشورهای ساحلی خزر  ۲۶/آذر/۱۳۹۶
در روزهای اخیر به‌ویژه پس از نشست وزیران خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر درمسکو که طی آن وزیر خارجه روسیه، میزبان این نشست، از یافتن راه حل تمام مسائلی که طی ۲۶ سال گذشته مانع تدوین کنوانسیون حقوقی دریای خزر بود، خبر داد، حدس و گمان‌های بسیاری درباره احتمال تغییر موضع ایران مطرح شده.
روز جمعه، ۱۰ روز پس از نشست مسکو، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران سرانجام به شرح این نشست پرداخت وبا رد تصمیمات درباره سهم کشورهای خزر از این دریا در نشست مسکو اعلام کرد: نه تنها مسایل مربوط به تحدید حدود کشورها به هیچ وجه نهایی نشده بلکه در دستور کار این نشست نبود. او تأکید کرد: ایران درمواضع خود، هیچگونه تجدید نظری نکرده.
آننا رایسکایا از تورج اتابکی پژوهشگر و استاد دانشگاه درهلند پرسیده است که موضع کنونی ایران پیرامون سهم‌اش از دریای خزر چیست؟

هیچ نظری موجود نیست: