۱۳۹۷ تیر ۱۶, شنبه

بیانیه شورای دموکراسی خواهان ایران


درارتباط با فعالان سیاسی و مدنی آذربایجان
حمله ودستگیری فعالان آذربایجانی را محکوم می کنیم
درپی حمله ماموران جمهوری اسلامی به فعالان ترک آذربایجان درقلعه بابک 44 نفر ازآنها دستگیر و به مکانهای نامشخص انتقال یافته اند. طبق گزارش نزدیکان این افراد، تا کنون ازمحل نگهداری 14 نفر اطلاع حاصل شده است. این گزارش حاکی است که 22 نفر دیگر با تهدید وزارت اطلاعات روبرو شده اند.
تهاجم و وحشی گری عوامل جمهوری اسلامی خصیصه ذاتی این رژیم تبه کار است. به این دلیل روشن این دستگیر شدگان اکنون در سیاه چالهای حکومت زیر فشارهای سنگین شکنجه گران حکومت قرار دارند، تلاش همگان باید نجات این فعالان سیاسی و مدنی از بند حکومت وآزادی آنان باشد. حکومت تهاجم خود را به سراسر ایران کشانده است. درهر خطه ای از کشور ما امنیت جانی و مالی مردم به خطر افتاده است و به دلیل بی کفایتی این حکومت آب و نان مردم قطع شده و موجودیت جامعه درخطر قرار گرفته است.
شورای دموکراسی خواهان ایران تهاجم و دستگیری فعالان آذربایجانی را مغایر با مفاد حقوق بشر دانسته و آنرا قویا محکوم کرده وازتمام دستگیرشدگان حمایت نموده واز نهادهای بین المللی می خواهد نسبت به آزادی این فعالان مدنی اقدام نمایند.

دبیرخانه شورای دموکراسی خواهان ایران
 16. تير1397 7.ژوئیه2018

هیچ نظری موجود نیست: