۱۳۹۰ بهمن ۷, جمعه

اطلاعیه Bildirish

دعوت به سخنرانی وگفتگو دراتاق پالتاکی کنگره ی ملیتهای ایران فدرال
سخنرانی وگفتگو درباره ی اجلاس همبستگی برای دموکراسی وحقوق بشر درایران
اجلاس همبستگی برای دموکراسی وحقوق بشردرایران، بتاریخ 7 و 8 ژانویه درشهر کلن آلمان برگزارگردید
سخنران : آقای دکتر ضیا صدرالاشرافی
- این گفتگو، درصورت تمایل شرکت کنندگان می تواند به حالت بحث آزاد هم درآید. ازعلاقمندان به شرکت وهمکاری، دراشکال طرح سوال، اظهارنظر، شعرخوانی وپخش آهنگ وآواز متناسب با این مناسبت استقبال شده، وقت کافی داده خواهد شد
زمان: شنبه 28 یانوار 2012 برابر با 8 بهمن90، ازساعت 20 اروپای مرکزی//ساعت 14 بوقت تورنتو ،
مکان: اتاق پالتاکی "کنگره ی ملیتهای ایران فدرال"، زیر کاتاگوری:
Midl East وسپس Iran
Adres : Paltalk: View All - Middle East / Iran: IRAN Kongreh Melyathay Iran e Federal

هیچ نظری موجود نیست: