۱۳۹۰ بهمن ۲۷, پنجشنبه

bildirish - بیلدیریش

دعوت به سخنرانی وگفتگو دراتاق پالتاکی کنگره ی ملیتهای ایران فدرال

موضوع : درباره ی همبستگی ملی ، رفع ستم ملی وآینده تحولات درایران ، سخنران : آقای مهدی فتاپور از اعضای برجسته ی سازمان فدائیان اکثریت و اتحاد جمهوری خواهان ایران

- این گفتگو، درصورت تمایل شرکت کنندگان می تواند به حالت بحث آزاد هم درآید. ازعلاقمندان به شرکت وهمیاری، دراشکال طرح سوال، اظهارنظر، پخش آهنگ مناسبت استقبال شده، وقت کافی داده خواهد شد

زمان: شنبه 18 فوریه 2012 برابر با 29 بهمن90، ازساعت 20 اروپای مرکزی//ساعت 14 بوقت تورنتو ،

مکان: اتاق پالتاکی "کنگره ی ملیتهای ایران فدرال"، زیر کاتاگوری:
Middle East / Iran

هیچ نظری موجود نیست: