۱۳۹۰ بهمن ۱۷, دوشنبه

زندانیان سیاسی بیگناه ترکمن را آزاد کنید

چندین ماه از زندانی و حبس غیرقانونی امید کوکبی دانشمند جوان و نخبۀ ترکمنهای ایران، برگزیدۀ المپیاد و دانشجوی فوق دکترای فیزیک اتمی با گرایش لیزر در دانشگاه تگزاس آمریکا، و آرش سقر، روزنامه نگار و از اعضای ارشد ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی، کاندیدای ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ درمناطق سنی نشین، در بند۳۵۰ زندان اوین میگذرد.

امید کوکبی این دانشمند جوان، روز دهم بهمن ماه هنگام ترک کشور در فردوگاه امام خمینی تهران بدون ارائۀ هیچگونه دلیل و مدرکی علیه او، و صرفا با ادعای غیر مستند وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر« ارتباط با دولت متخاصم» و « کسب درآمد نامشروع» بازداشت میشود. این نخبۀ المپیادی کشور، علیرغم دستور مساعد شعبه ۱۵ دادگاه، تاکنون بدون اجازه ملاقات با وکیل خود، همچنان در بند۳۵۰ زندان اوین زندانی است. ضمن آنکه طبق تحقیقات ارگانهای امنیتی ایران، امید کوکبی نه تنها هیچ گونه سابقه فعالیت سیاسی نداشته و ندارد، بلکه توانسته است، همراه با سایر نخبگان المپیادی مورد تقدیر رهبری نیز قرار بگیرد.

امروز کدام وجدان آگاه میتواند در مقابل چنین بی قانونی و تضییع حقوق اولیه این نخبۀ علمی برجسته و جهانی بی تفاوت مانده و یا سکوت اختیار کند، امروز صحبت از زندانی صرف یک فرد نیست، بلکه سخن از زندانی شدن قانون، دانش و علم نوین جهانی که میتواند در مسیر توسعۀ جامعۀ بشری سهم بسزایی داشته باشد، است.

آرش سقر از جمله دیگر زندانی فعال سیاسی و روزنامه نگار ترکمنهای ایران میباشد که از اول آذر ماه هشتاد و هشت، همچنان با اتهام « اقدام علیه امنیت ملی» و «همکاری با ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی کاندیدای ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸» و بدون حق حتی یک روز مرخصی و دسترسی به تلفن و ملاقات حضوری با خانودۀ خود، در بند۳۵۰ زندان اوین به پنج سال زندان محکوم شده است.

آرش سقر از دو جنبه مورد توجه ویژۀ دستگاه و ارگانهای امنیتی جمهوری اسلامی میباشد. نخست؛ همکاری با ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی و وجه دوم تعلق و وابستگی ملی مذهبی وی به ترکمنهای ایران است، که هر گونه راه مداراگری دولتمردان جمهوری اسلامی ایران را نسبت به وی محدود و محدودتر میسازد. بطوریکه علیرغم بستری شدن همسر وی بدلیل ابتلا به بیماری سرطان و فشار روحی وارده به فرزند پنچ سالۀ او، نه تنها مسئولین مربوطه هنوز از دادن حتی یک روز مرخصی ممانعت بعمل اورده و میاورند همچنین با حق زیارت و ملاقات حضوری نیز مخالفت میکنند.

ما امضاء کنندگان زیر ضمن رسیدگی فوری و عادلانه به وضعیت ناهنجار و غیرقابل استناد به قوانین و حقوق اولیۀ انسانی آنها، آزادی بدون قید و شرط این دو زندانی ترکمنهای ایران را از مسئولین مربوطه و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران خواهانیم.

رشید آهنگری مدیر نشریۀ گفتمان ترکمنها « Turkmentalk»

یوسف کـُر مدیر نشریۀ ی "کانون فرهنگی وسیاسی خلق ترکمن"- واحد آلمان

دکتر خانگلدی اونق پژوهشگر تاریخ وادبیّات تورنتو و مدیر نشریۀ «خوجه نفس نیوز»

هیأت تحریۀ نشریۀ «ترکمنصحرا گلوبال»

ایوب گرکزی مدیر نشریۀ تایاق (طنز)

ولی محمد آخوند ارزانش ( شخصیت ملی مذهبی ترکمن )

سه شنبه، 18 بهمن 1390

هیچ نظری موجود نیست: