۱۳۹۵ دی ۲۱, سه‌شنبه

سخنرانی درباره ایرانیت، ملیت، قومیت درایران


"ایرانیت، ملیت، قومیت" نام کتاب جدید دکتر شیرازی است که مؤسسه فرهنگی- هنری جهان کتاب بتازگی درتهران چاپ ونشر نموده است.
 سخنران : نویسنده کتاب آقای دکتر اصغر شیرازی، دارنده دکترای جامعه شناسی ازدانشگاه FU برلین  
 روز، مکان وزمان شروع : شنبه 14 ژانویه 2017 ، خانه ادبیات برلین / ساعت 19.30
 برگزار کننده : انجمن فرهنگی دهخدا- برلین  
 مدیر برنامه :  دکتر کاظم کردوانی، جامعه شناس وپژوهشگـر
  باز تکثیر از:  کتابخانه تورکمن دربرلین
---------------------------- 
ضمیمه: 1-لینک کتاب "ایرانیت، ملیت، قومیت" منتشره ازمؤسسه فرهنگی- هنری جهان کتاب 
 2-لینک گفتگوی میزگردی درباره"ایرانیت، ملیت، قومیت" باشرکت نویسنده
http://iranglobal.info/node/56402

هیچ نظری موجود نیست: