۱۳۹۶ اردیبهشت ۱, جمعه

کنفرانس علمی برای بررسی مصوبات کنگره مغان وجنبه‌های ناشناخته‌ی حکومتِ نادراین کنگره بیش از100هزار شرکت کننده داشته، که
 بیش از20هزارنفرآن ازجانب برگزارکنندگان دعوت شده بودند
 در زیر اطلاعیه انجمن فرهنگی دهخدا
دعوت به سخنرانی و گفتگو
به‌مناسبت 280اُمین سالگرد تجمعِ بزرگِ مغان
موضوع : جنبه‌های ناشناخته‌ی حکومتِ نادر: سیاست مذهبی نادر شاه افشار
سخنرانان:  
آقای کاظم کردوانی، استاد پیشین دانشگاه، جامعه‌شناس وپژوهشگر
آقای ضیا صدرالاشرافی ،  پژوهشگر جامعه‌شناسی و تاریخ
زمان وتاریخ : 
ساعت 18.30، آدینه 21 آوریل 2017 برابر با اول اردیبهشت 1396
نشانی : انجمن فرهنگی دهخدا
Kulturverein Dehkhoda e. V. Trautenaustr. 5 (2. Stock) 10717 Berlin U9 - Günzelstr.
Tel: 030 88 00 15 92 Tel: 030 7858238 oder dehkhoda@gmx.de

هیچ نظری موجود نیست: