۱۳۹۶ اردیبهشت ۲, شنبه

سخنرانی وبحث و گفتگو درباره ی قومیت وملیت درایران چند ملیتیدراین سخنرانی راه های از بین بردن تبعیض اتنیکی بعنوان
 مانع اصلی دموکراسی وبرابر حقوقی بررسی و گفتگو خواهد شد
Thema : Iran‘da ethnik we milliyetler meselsi
سخنرانان
آقای اصغـر شیرازی ، استاد پیشین دانشگاه برلین و پژوهشگر جامعه‌شناسی  
آقای ضیا صدرالاشرافی ، پژوهشگر جامعه‌شناسی و تاریخ
آقای یوسف عزیزی بنی طرف، نویسنده و پژوهشگر جامعه‌شناسی
زمان وتاریخ  
ساعت 16.00، یکشنبه 23 آوریل 2017 برابر با 3م.اردیبهشت 1396
محل برگزاری
Kulturverein , Palasstr. 13 , 10717 Berlin  U7 –Bhf kleistpark

هیچ نظری موجود نیست: