۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۱, دوشنبه

گرامی باد اول ماه مِه، روزِ جهانیِ کارگر

اطلاعیه کانون فرهنگی وسیاسی خلق ترکمن به مناسبت روز جهانی کارگر
گرامی باد اول ماه مِه، روزِ جهانیِ کارگر

کانون فرهنگی وسیاسی خلق ترکمن ضمن گرامیداشت اول ماه مه روز جهانی کارگر، این روز را به همه کارگران و زحمتکشان ایران، منطقه و جهان تبریک میگوید
  درسال 1886 درشهرشیکاگو ، هزاران کارگر آمریکایی برای کاهش ساعت کار روزانه وافزایش سهم اندکشان ازسود حاصله تظاهراتِ بزرگی برپا داشتند. تظاهرات در روزِچهارمِ که مصادف با اول ماه مه بوده، توسط پلیس بخاک و خون کشیده می شود. یاد و خاطره ی واقعه ی دلخراش مذکور دراذهان عدالت خواهان و انسانهای ضد خشونت باقی ماند وسالهای بعد به بزرگداشت آن  روی آورده اول ماه مه را روز کارگر نامیدند و جاودانه نمودند.
کانون فرهنگی وسیاسی خلق ترکمن درماه مه 1358-1979م معروف به "سال کانون وستاد" درمیان ترکمن های ایران، در تمامی شهرهای ترکمنصحرا تظاهرات بزرگی ترتیب داد که فراموش نشدنی بودند. درراهپیمایی که درشهر بندرترکمن ترتیب داده شد. افراد زیادی از اهالی شهرها و روستاهای غرب ترکمنصحرا از امچالی تا دریای خزر شرکت نمودند. جمعیت عظیمی از میدان گارگر شهر بطرف خیابان آزادی راه اقتاد و وقتی که به مقابل دفتر کانون فرهنگی وسیاسی خلق ترکمن- واحد بندر ترکمن مستقر درکتابخانه ی جنب گمرک رسید طنین دوشعار به اقتباس از یک شعر مختومقلی فراغی دقت اهالی وتماشاچیان را بخود جلب نمود. ایندو شعار دو بخش داشت که بخش اول سوالی بود و بدنبال هرسوال یک جواب تکرارمی شد: 1-کیم نان تاپماز ایمأ گه؟ ، جواب: "یوقسیل لار دیر، غاریپ لار"، 2- کیم دون تاپماز گئیمأ گه؟ ، جواب: "یوقسیل لار دیر، غاریپ لار"،  که همگی تظاهر کنندگان هم سوال وهم جواب را با صدای بلند تکرار می کردند.  
کانون فرهنگی وسیاسی خلق ترکمن  ضمن گرامیداشت اول ماه مه روز جهانی کارگر، این روز را به همه کارگران و زحمتکشان ایران و جهان تبریک می گوید واز کلیه حقوق حقه کارگران و زحمتکشان ایران بویژه از حق داشتن سندیکای مستقل پشتیبانی کرده خواهان آزادی بدون قید و شرط کلیه فعالان کارگری زندانی و سایر فعالان صنفی وسندیکائی می باشد.
شورای هماهنگی کانون فرهنگی وسیاسی خلق ترکمن
  11 اردیبهشت 1396 برابر با اول ماه مه 2017

هیچ نظری موجود نیست: