۱۳۹۲ مهر ۸, دوشنبه

استان جنوبی لیبی هم نظام فدرال را برگزید


سایت کنگره ملیتهای ایران فدرال:  بعد از اعلان منطقه ویا استان برقه درشرق لیبی که نظام فدرال را برای اداره امور سیاسی و اقتصادی و اجتماعی خود در 2012 برگزید، حال استان فزان که درجنوب کشور لیبی قرار دارد، با انتخاب نوری محمد القویزی به عنوان رئیس اقلیم فدرال فزان، اداره امور منطقه ومردم خود را بدست گزفت.
دریک و سال نیم گذشته مردم و سازمان های سیاسی این اقلیم درخواست هایی را از دولت مرکزی برای رفع ظللم و کمبود های مردم کرده بودند، و با وجود درامد کافی دولت و ثبات نسبی سیاسی، به این طلبات جواب منفی داده میشد و بی اعتنایی دولت مردان باعث شد که نیروهای سیاسی این استان برای حفاظ از مردم و رفع کمبودهای اقتصادی و اجتماعی، خود اسین را بالا بزنند و با مراجعه به مردم و با انتخابات داخلی، سیستم نظام سیاسی خود را به کمک مردم انتخاب و اداره کلیه امور داخلی اقلیم فوزان را در چهار چوب لیبی خود بدست گرفتند.
این اقدام در شهر صحرایی قبیله نشین “اوباری” اعلام شد و به دنبال آن “نوری محمد القویزی” به عنوان رئیس دولت محلی اقلیم برگزیده شد. العربیه در این باره مینویسد.
از سوی دیگر سایت “اجواء البلاد” شامگاه دیروز پنجشنبه از تجمع اهالی منطقه خبر داد که در پایان با صدور بیانیه ای دلایل برقراری فدرالیسم را واکنشی در برابر “ضعف کنگره عمومی ملی (پارلمان) و ناتوانی دولت (مرکزی) در پاسخ گفتن به خواسته های مردم لیبی به ویژه در منطقه فزان” برشمردند.
دراین بیانیه همچنین آمده است که “شورای عالی اجتماعی” طی نشست امروز خود یک حاکم نظامی را نیز به منظور فعال کردن نیروهای ارتش، پلیس و قضایی محلی انتخاب خواهد کرد تا از مرزهای لیبی، منابع گازو نفت و آبی واقع در اقلیم حمایت کند .
شرکت کنندگان در این نشست همچنین مخالفت شدید خود را با تصمیماتی که میان ملت لیبی از لحاظ حقوق و وظایف تبعیض قائل می شوند اعلام داشتند.% http://iranfederal.org/fa/?p=2612#more-2612

هیچ نظری موجود نیست: