۱۳۹۷ اردیبهشت ۲۰, پنجشنبه

تغییر رژیم جمهوری اسلامی تنها راه نجات مردمان ایران، از وضعیت اسفناک

اطلاعیه کنگره ملیتهای ایران فدرال: تغییر رژیم تنها راه نجات مردمان ایران و جهان
رئیس جمهورایالات متحده آمریکا، روزسه شنبه هشتم ماه مه اعلان کرد که این کشور از توافق برجام، به سبب عدم رعایت اصول آن ازطرف رژیم (ج.ا.ا) خارج شده وتحریم های تعلیق شده علیه رژیم جمهوری اسلامی ایران را بازمی گرداند.
کنگرۀ ملیت های ایران فدرال معتقد است که مسئول اصلی وضعیت ایجاد شده، جمهوری اسلامی ایران و سیاست های مخرب داخلی ومنطقه ای آن است. رژیم، با حمایت ازگروه های تروریستی درمنطقه، به یک تهدید جدی برای ثبات وامنیت منطقه تبدیل شده است. برخوردِ جامعه جهانی با جمهوری اسلامی به عنوان اصلی ترین عامل بی ثباتی درمنطقه، ازجمله درقالبِ تحریم های اقتصادی خود را نشان داده است، اما درنهایت موجب ایجاد فشارمضاعف برمردمان ایران هم شده است.
کنگرۀ ملیت های ایران فدرال براین باوراست که مردمان ایران اصلی ترین عامل ایجاد تغییر درایران هستند. مردمان ایران (بلوچ، کورد، فارس، تورک، لور، تورکمن، عرب و…) به خواسته ها وحقوق اجتماعی فرهنگی خویش آگاهند. آنها طی سال های اخیربارها با عبور ازسد سرکوب رژیم، حقوق خود را طلب کرده، وبارها فریاد سرنگونی رژیم را سرداده اند، دراین راه نیز تاکنون هزینه های بسیار سنگینی را متحمل شده اند.
کنگره ملیت های ایران فدرال باردیگر براین مساله تاکید می کند که تنها راه نجات مردمان ایران، از این وضعیت اسفناک (انزوای سیاسی و بین المللی همراه با فقرو بینوائی و بیکاری)، تنها درتغییر رژیم جمهوری اسلامی و ایجاد حکومتی مبتنی برآزادی، برابری وسکولاریسم دریک حکومت غیرمتمرکز و فدرال است که درآن تمام مردمان ایران، با هرهوویتی، شهروند برابر تلقی شوند.
دراین راستا کنگرۀ ملیت های ایران فدرال، بعنوان بزرگترین ائتلاف دراپوزیسیون، ازخواسته مردمان ایران برای سرنگونی رژیم حمایت می کند، وجهت ایجاد اپوزیسونی از مخالفان برانداز رژیم تلاش می نماید.
کنگره ملیت های ایران فدرال
دهم ماه مه ۲۰۱۸ برابر با ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
*برگرفته از سایت کنگره ملیتهای ایران فدرال

هیچ نظری موجود نیست: