۱۳۸۸ بهمن ۹, جمعه

حمایت کانون فرهنگی وسیاسی خلق ترکمن

حمایت کانون فرهنگی وسیاسی خلق ترکمن

از اعتراض در مقابل مقر سازمان ملل متحد در ژنو

کانون فرهنگی وسیاسی خلق ترکمن اعدام را محکوم واز اعتراض در برابر مقر سازمان ملل متحد در ژنو حمایت می کند

کانون فرهنگی وسیاسی خلق ترکمن مخالف اعدام است واعدام معترضین را محکوم می کند ، و از اعتراض در مقابل مقر سازمان ملل متحد در ژنو به تاریخ 15 فوریه 2010 (26 بهمن 1388) حمایت می نماید.

کانون فرهنگی وسیاسی خلق ترکمن همه ی ترکمنهای مقیم کشورهای اروپا را بهمراه سایر ایرانیها، بویژه اقلیتهای ملی ایران برای شرکت درکاروان حقوق بشر فرا می خواند.


کانون فرهنگی وسیاسی خلق ترکمن- واحدهای آلمان، کانادا و انگلستان

29 ژانويه 2010 - 9 بهمن 1388

---------------------------------------------------

در زیر اطلاعیه شماره ۳ کاروان حقوق بشر برای ایران

حضور در برابر مقر سازمان ملل متحد در ژنو

هم میهنان عزیز

همان طور که در فراخوان واطلاعیه پیشین «جمعیت پشتیبانی از جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران » برای
سامان دهی کاروان حقوق بشر برای ایران به مناسبت بررسی کارنامه حقوق بشر ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل به اطلاع شما رسانیده شده است در روزهای 15 و16 و 17 فوریه 2010 در مقر سازمان ملل متحد در ژنو، شورای حقوق بشر سازمان ملل، درهفتمین نشست خود به بررسی وضعیت حقوق بشر ایران خواهد پرداخت.

با توجه به اهمیت برگذاری این نشست و ضرورت افشای همه جانبه ی نقض حقوق بشر به دست جمهوری اسلامی و تجاوزات آشکار این حکومت علیه حقوق مسلم مردم ما و در دفاع از حقوق پایمال شده ی ملت ایران دربیش ازسه دهه ، ما تشکل های مدنی فعال در برلن و امضاء کننده ی این متن در نشستی مشترک با رایزنی در اهمیت برگذاری هرچه گسترده تر و متحد تر این کارزار حقوق بشری ، بر آن شدیم که به صورت همآهنگ و متحد فعالیت های مان را سازمان دهی کنیم . از جمله

ما در روز دوشنبه 15 فوریه 2010 (26 بهمن 1388) از ساعت 9 صبح دربرابرمقر سازمان ملل متحد در ژنو با خواستهای زیر حضور خواهیم داشت:

1 –
محکومیت سرکوب و شکنجه وسنگسار و تجاوز و اعدام در ایران و درخواست محاکمه آمران و عاملان این اعمال ضد انسانی
2 –
آزادی بی قید و شرط کلیه ی زندانیان سیاسی جنبش اخیر مردم ایران و دیگر زندانیان سیاسی ، عقیدتی ایران
3 –
رفع تبعیض جنسیتی علیه زنان و برابری حقوقی و سیاسی و اجتماعی زنان و مردان
4 –
رفع تبعیض مذهبی علیه اقلیت های مذهبی در ایران
5 –
حق انتخاب آزاد نوع زندگی و حق آزادی اندیشه و بیان و نشر و تجمع و تشکل و پوشش
6 –
اعزام فوری هیئتی از طرف سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت زندان ها و زندانیان ایران
7 –
تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران از سوی سازمان ملل
8 –
ملزم کردن حکومت جمهوری اسلامی ایران به رعایت مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر (که خود یکی از امضا کنندگان آن بوده است) و میثاق های الحاقی آن از سوی سازمان ملل

در این زمینه پیش نهاد می کنیم:
*
که در هر شهر با توجه به وضعیت آن و امکانات موجود در محل ، کمیته ی مشترکی از مجموع تشکل های مدنی وفعالان سیاسی و ایرانیان آزادی خواه تشکیل شود تا نمایندگان این کمیته ها بتوانند در سطح هر کشور فعالیت های مشترکی را (به ویژه در خصوص حرکت کاروان به سوی ژنو) پایه ریزی کنند و به پیش ببرند .
*
فعالیت های سازمان دهی شده در کشورهای مختلف به اطلاع یک دیگر رسانده شود تا دریکی از روز های یاد شده به شکل اعتراضات همآهنگ شده ی جهانی (میتینگ یا تظاهرات) تجلی کند .
*
در هفته هایی که پیش از این نشست پیش رو داریم ، در هر محل ، با توجه به موقعیت و امکانات آن ، با نمایندگان پارلمان ها ، احزاب ، سند یکاها ، مطبوعات، ... تماس های فوری و منظم برقرار شود با بیان خواست ها ی معین و مشترک به دو منظور اساسی :
یک : فراهم آوردن زمینه ی موضع گیری نمایندگان کشورهای شرکت کننده در این نشست علیه نقض حقوق بشر در ایران و دفاع از مبارزات کنونی مردم ایران .
دو : رسانه ای کردن هر چه بیش تر تجاوزات آشکار و ضد انسانی حکومت ایران علیه حقوق مسلم مردم ایران و پشتیبانی از خواست های به حق مردم ما .
*
برگذاری سخنرانی و جلسه های مشترک دربررسی مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و دلایل تاریخی وسیاسی و حقوقی بی اعتنایی به آن در ایران
*
حضور در مقر سازمان ملل متحد در ژنو (محل برگذاری نشست) و در نیویورک به عنوان یکی از شکل های بارز و نمادین کاروان حقوق بشر برای ایران سازمان دهی شود وبا همآهنگی یک دیگر در هر چه بهتر برگذار شدن آن بکوشیم .
ما از کلیه ی هم وطنان و کلیه ی نهادهای مدنی ایرانی خارج از کشور دعوت می کنیم با همآهنگی هرچه بیش تر با یک دیگر ، این نشست را به موقعیتی برای افشای تجاوزات گستاخانه و ضدانسانی حکومت ایران به حقوق مسلم مردم ایران در سه دهه گذشته و دفاع از مطالبات و مبارزات حق طلبانه و دموکراتیک زنان و مردان و جوانان میهن مان تبدیل کنیم.
ما به سهم خود آمادگی مان را برای همآهنگی فعالیت هایمان در این کارزار حقوق بشری از هر نظر اعلام می کنیم.
سپاس گزار خواهیم بود چنان چه نظرها وپیش نهادهای خودرا با ما و به این نشانی درمیان بگذارید:

bashariranberlin@yahoo.com

جمعیت پشتیبانی از جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران – برلن
شبکه جوانان ایرانی – برلن
کانون پناهندگان سیاسی ایران – برلن
کانون دفاع از زندانیان سیاسی ایران – برلن
سازمان زنان ایران – برلن
ایرانیان سکولار طرفدار آزادی و دموکراسی – برلن
انجمن رنگ انتخاب دموکراتیک ، کد – برلن
7
بهمن 1388 – 27 ژانویه 2010

*- برگرفته از سایت ایران امروز

-------------------------------------------------------------------

هیچ نظری موجود نیست: