۱۳۹۶ آبان ۲۴, چهارشنبه

اعلام محکومیت و انزجار از ترور و آدم کشی


ترور فعال سیاسی عرب ایرانی را محکوم می کنیم
مدافعان حقوق بشر ترکمنصحرا  ترور احمد نیسی فعال سیاسی عرب ایرانی را محکوم می کند
 متاسفانه هنوز درمورد افراد ویا گروهایی که دست به این جنایت زدند از جانب پولیس کشور هلند اخبار و اطلاعاتی پخش نشده است.
ترور با هر قصد و نیتی، از جانب هر فرد و یا جمعی  صورت گیرد محکوم است. ترور و نابود کردن انسان ها با هر انگیزه ای هیچ نوع مساله و مشکلی اجتماعی  را بر طرف نمی کند ودرهر حال  جنایت است و محکوم می باشد.

 ما همه ی مدافعان حقوق بشر را دعوت می کنیم نه تنها ترور احمد نیسی را محکوم کنند بلکه  مخالفت و انزجار خود از قتل ومجازات اعدام را نیز اعلام دارند.

  مدافعان حقوق بشر ترکمنصحرا 
  20 آبان 1396 - 11 نوامبر2017   

هیچ نظری موجود نیست: