۱۳۹۱ دی ۸, جمعه

طلاعيه ششم افشاگران نقض حقوق بشر


اطلاعيه ششم کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج. ا. در روند 22مین اجلاس شورای حقوق بشر
 ازکليه هم ميهنان درتمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر درايران معترض هستند تقاضا می شود که کوشش های خود را برای روشنگری درباره ی موارد نقض حقوق بشر درکشورمان وافشای آمران، عاملان وحاميان آن همآهنگ کنند.
 هم میهنان عزيز، 
از روز دوشنبه ۲۵ فوریه ۲۰۱۳ (۷ اسفند ۱۳۹۱)  بیست و دومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز می شود و تا ۲۲ مارس ۲۰۱۳ (۲ فروردین ۱۳۹۲) ادامه خواهد يافت.
در این اجلاس که در آستانه "انتخابات" دوره یازدهم ریاست جمهوری و دوره چهارم شوراهای شهر و روستا برگزار خواهد شد، پس از حضور احتمالی علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی، گزارش آقای احمد شهید گزارشگر ويژه ایران نیز بررسی می شود و  سپس بر اساس آن قطعنامه ای در مورد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی، برای تصویب ارائه خواهد شد.
 از کليه هم ميهنان در تمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر در ايران معترض هستند تقاضا می شود که کوشش های خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر درکشورمان و افشای آمران، عاملان و حاميان آن همآهنگ کنند.
ما با برگزاری اجلاس های جانبی در شورای حقوق بشر و احتمالا  تجمعاتی در برابر مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو در ارتباط با حضور علی اکبر صالحی، گزارش آقای احمد شهید و "انتخابات" ریاست جمهوری و شوراها و سایرموارد نقض حقوق انسانی مردم کشورمان تلاش می کنیم که همزمان با بیست و دومین اجلاس شورای حقوق بشر کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی تدارک ببینیم.
 جهت همآهنگی های ضرور از علاقه مندان به مشارکت در سازماندهی  اين کارزار دعوت می شود که در اجلاس پالتاکی که در روز شنبه ۲۹ دسامبر ۲۰۱۲ (۹ دی ماه ۱۳۹۱)  در ساعت ۱۹ به وقت اروپای مرکزی در تالاری در بخش خاورميانه – ايران با نام HRC IRAN  Geneva وبا کد ورودی 2225222012 برگزار خواهد شد، شرکت کنند.
از دوستان تقاضا می شود که یک نام نیز در سکایپ برای خود ثبت کنند تا در صورت وجود اشکالاتی پیش بینی نشده در پالتاک بتوان جلسه را در سکایپ ادامه داد
 ۲۷ دسامبر ۲۰۱۲ (۷ دی ماه ۱۳۹۱)
 تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر در ج. ا. در روند بیست و دومین اجلاس شورای حقوق بشر

۱۳۹۱ دی ۷, پنجشنبه

تجلیل از بانوی پژوهشگر نامدار ترکمن


به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی دانشجویان و دانش آموختگان ترکمن ایران، همزمان با هفته پژوهش از پژوهشگران نمونه عرصه فرهنگ و نوآوری علم و فناوری درششمین جشنواره هفته پژوهش درمحل دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند استان تهران طی مراسمی تجلیل به عمل آمد.
یکی از فرزانگان نامدار ترکمن – استان گلستان که همواره مایه ی مباهات بوده  از سر کار خانم مریم شرعی به عنوان پژوهشگر و کتابخوان برتر سال 91 -90 تقدیر شد.
 از این بانوی اندیشمند با تلاشهای طاقت فرسا و وحدت آفرین در زمینه تحقیقات فرهنگی بالغ بر دویست مقاله و دهها اثر ارزشمند که نسل آینده را توانمند تر می کند چاپ و منتشر شده است برکات وجود چنین شخصیت و فرهیخته ای منحصر به یک منطقه نبوده بلکه به تمام جوامع بشری تعلق دارند و نفعشان فراگیر است.
ضمن تبریک وارج نهادن به مقام بانویی که حافظ قرآن میباشد از درگاه خداوند متعال آرزومند موفقیت روز افزون هستیم.%
لینک  گزارش    
لینک مصاحبه
-------------------------------------

۱۳۹۱ دی ۱, جمعه

بیلدیریش- اطلاعیه


 اطلاعيه پنجم کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج. ا. در روند 22مین اجلاس شورای حقوق بشر
 ازکليه هم ميهنان درتمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر درايران معترض هستند تقاضا می شود که کوشش های خود را برای روشنگری درباره ی موارد نقض حقوق بشر درکشورمان وافشای آمران، عاملان وحاميان آن همآهنگ کنند.

هم میهنان عزيز،
 از روز دوشنبه ۲۵ فوریه ۲۰۱۳ (۷ اسفند ۱۳۹۱)  بیست و دومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز می شود و تا ۲۲ مارس ۲۰۱۳ (۲ فروردین ۱۳۹۲) ادامه خواهد يافت.
 دراین اجلاس که درآستانه "انتخابات" دوره یازدهم ریاست جمهوری و دوره چهارم شوراهای شهر و روستا برگزار خواهد شد، پس ازحضور احتمالی علی اکبر صالحی وزیرخارجه جمهوری اسلامی، گزارش آقای احمد شهید گزارشگر ويژه ایران نیز بررسی می شود وسپس براساس آن قطعنامه ای درمورد نقض حقوق بشر درجمهوری اسلامی، برای تصویب ارائه خواهد شد.
 ازکليه هم ميهنان درتمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر درايران معترض هستند تقاضا می شود که کوششهای خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر درکشورمان وافشای آمران، عاملان وحاميان آن همآهنگ کنند.
ما با برگزاری اجلاسهای جانبی در شورای حقوق بشر واحتمالا  تجمعاتی دربرابر مقر سازمان ملل متحد درشهر ژنو در ارتباط با حضور علی اکبر صالحی، گزارش آقای احمد شهید و "انتخابات" ریاست جمهوری وشوراها و سایرموارد نقض حقوق انسانی مردم کشورمان تلاش می کنیم که همزمان با بیست و دومین اجلاس شورای حقوق بشر کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر درجمهوری اسلامی تدارک ببینیم.
 جهت همآهنگی های ضرور ازعلاقه مندان به مشارکت درسازماندهی اين کارزار دعوت می شود که دراجلاس پالتاکی که درروزشنبه ۲۲ دسامبر ۲۰۱۲ (۲ دی ماه ۱۳۹۱) درساعت ۱۹ به وقت اروپای مرکزی در تالاری دربخش خاورميانه – ايران با نام HRC IRAN  Geneva  وبا کد ورودی 2225222012 برگزارخواهدشد،شرکت کنند.
  ازدوستان تقاضا می شود که یک نام نیز درسکایپ برای خود ثبت کنند تا درصورت وجودی اشکالات پیش بینی نشده درپالتاک بتوان جلسه را درسکایپ ادامه داد
 ۲۱ دسامبر ۲۰۱۲ (اول دی ماه ۱۳۹۱)
تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج. ا. در روند بیست و دومین اجلاس شورای حقوق بشر

۱۳۹۱ آذر ۲۵, شنبه

اطلاعيه برای افشاگران نقض حقوق بشر


اطلاعيه چهارم کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج. ا. در روند 22مین اجلاس شورای حقوق بشر
 ازکليه هم ميهنان درتمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر درايران معترض هستند تقاضا می شود که کوشش های خود را برای روشنگری درباره ی موارد نقض حقوق بشر درکشورمان وافشای آمران، عاملان وحاميان آن همآهنگ کنند.
 هم میهنان عزيز،
 از روز دوشنبه ۲۵ فوریه ۲۰۱۳ (۷ اسفند ۱۳۹۱)  بیست و دومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز می شود و تا ۲۲ مارس ۲۰۱۳ (۲ فروردین ۱۳۹۲) ادامه خواهد يافت.
 در این اجلاس که در آستانه "انتخابات" دوره یازدهم ریاست جمهوری و دوره چهارم شوراهای شهر و روستا برگزار خواهد شد، گزارش آقای احمد شهید گزارشگر ويژه ایران نیز بررسی می شود وسپس براساس آن قطعنامه ای درمورد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی، برای تصویب ارائه خواهد شد.
 از کليه هم ميهنان درتمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر درايران معترض هستند تقاضا می شود که کوششهای خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر در کشورمان وافشای آمران، عاملان وحاميان آن همآهنگ کنند.
ما با برگزاری اجلاس های جانبی در شورای حقوق بشر و احتمالا  تجمعاتی در برابر مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو در ارتباط با گزارش آقای احمد شهید و "انتخابات" ریاست جمهوری و شوراها و سایرموارد نقض حقوق انسانی مردم کشورمان تلاش می کنیم که همزمان با بیست و دومین اجلاس شورای حقوق بشر کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی تدارک ببینیم.
 جهت همآهنگی های ضرور ازعلاقه مندان به مشارکت در سازماندهی  اين کارزار دعوت می شود که در اجلاس پالتاکی که در روز شنبه ۱۵ دسامبر ۲۰۱۲ (۲۵ آذرماه ۱۳۹۱)  درساعت ۱۹ به وقت اروپای مرکزی درتالاری دربخش خاورميانه – ايران با نام HRC IRAN  Geneva  وبا کد ورودی 2225222012 برگزار خواهد شد، شرکت کنند.
۱۴ دسامبر ۲۰۱۲ (۲۴ آذر ماه ۱۳۹۱)  
تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر در ج. ا. در روند بیست و دومین اجلاس شورای حقوق بشر