۱۳۹۴ شهریور ۸, یکشنبه

اطلاعيه8م افشاگران نقض حقوق بشر درروند 30مین اجلاس شورای ح.بشرسازمان مللبرگرفته از نشریه مدافعان حقوق بشر ترکمنصحرا http://kdhbt.blogspot.de/2015/08/blog-post_31.html
اطلاعيه هشتم کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درجمهوری اسلامی درروند 30مین اجلاس شورای حقوق بشر
هم میهنان عزيز،
 از روز دوشنبه ۱۴ سپتامبر  ۲۰۱۵ (٢٣ شهریور ۱۳۹۴)  سی امین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز می شود و تا ٢ اکتبر ۲۰۱۵ (۱٠ مهر ۱۳۹۴)  ادامه خواهد يافت.
 درنیمه نخست این اجلاس علاوه بر کمیسر عالی حقوق بشر، از جمله گروه های کار و گزارشگران ويژه زیر گزارش خود را ارائه خواهند داد:
گزارشگر ويژه حقیقت، عدالت، جبران خسارت و تضمین عدم تکرار (دادخواهی)
گروه کار بازداشتهای خودسرانه  > گروه کار ناپدیدشدنهای اجباری
کارشناس ويژه ارتقاء دموکراتیک و عادلانه نظام بین المللی
گزارشگر ويژه دفع فضولات سمی   > گزارشگر ويژه آب و سرویس های بهداشتی
گزارشگر ويژه اشکال نوین بردگی > کارشناس ويژه حقوق سالخوردگان
گزارشگر ويژه اقدامات اجباری یکجانبه (تحریم های اقتصادی)
درطول اجلاس از جمله پانل های زير در صحن اصلی شورای حقوق بشر برگزار خواهد شد:
 مباحثه سالانه همپیوندی از منظر جنسیتی
مباحثه دوسالانه در مورد اقدامات اجباری یکجانبه (تحریم های اقتصادی) و حقوق بشر
مباحثه درمورد حکمرانی خوب  درخدمات عمومی
مباحثه درمورد تاثیر مشکل جهانی مواد مخدر برحقوق بشر
 ازکليه هم ميهنان در تمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر درايران معترض هستند تقاضا می شود که کوششهای خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر درکشورمان و افشای آمران، عاملان و حاميان آن همآهنگ کنند.
ما با برگزاری اجلاس های جانبی (موازی) در شورای حقوق بشر و احتمالا تجمعاتی در برابر مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو، تلاش می کنیم که همزمان با سی امین اجلاس شورای حقوق بشر کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر درجمهوری اسلامی در جهت حفظ و ارتقاء حقوق بشر در ایران، تدارک ببینیم.
  در۵ اجلاس جانبی (موازی) که برای روزهای ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۱۸ سپتامبر با توجه به دستور اجلاس ۳۰ شورای حقوق بشر در نظر گرفته شده است، موارد زير مورد توجه قرار خواهند گرفت.
 دوشنبه ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۵ - بازداشت های خودسرانه، ناپدیدشدگی اجباری و اشکال نوین بردگی
سه شنبه  ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۵ - حقیقت، عدالت، جبران خسارت و تضمین عدم تکرار (دادخواهی)
چهارشنبه ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۵ - فضولات سمی، آب و سرویس های بهداشتی سالم
پنجشنبه  ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۵ - انتخابات آزاد و منصفانه، اثرات تحریم های اقتصادی یکجانبه 
جمعه  ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۵ - مدافعان حقوق بشر، تقدیم جایزه حقوق بشری «رها»  
همچنین چند کارگاه آموزشی حقوق بشر در آخر هفته های موجود در این فاصله زمانی پیش بینی شده است.
 اسنادی که در این اجلاس بررسی  می شوند، در پیوند زير در دسترس می باشند
 اسناد ارائه شده توسط سازمان های غیر دولتی به تدریج در صفحه اکسترانت شورای حقوق بشر منتشر خواهد شد.
 برنامه این اجلاس به زبان انگلیسی و فرانسه در این پیوند قابل مشاهده می باشد
دراین دوره نیز تسهیلات محدودی برای سفر به ژنو و اقامت در این شهربرای تعدادی از شرکت کنندگان در این کارزار در نظر گرفته شده است. شرکت های هواپیمایی گوناگون ازبسیاری از شهرهای اروپا درصورتی که بلیط هواپیما در زمان مناسبی تهیه شود، قیمت های مناسبی را برای سفر به ژنو ارائه می کنند.
جهت همآهنگی های ضرور ازعلاقه مندان به مشارکت در سازماندهی  اين کارزار دعوت می شود که دراجلاس پالتاکی که در روزپنج شنبه ۳ سپتامبر۲۰۱۵ (۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۴)  درساعت۲۱ به وقت اروپای مرکزی درتالاری درآسیا-پاسیفیک ، گروه ايران با نام HRC IRAN  Geneva  وبا کد ورودی 301402 برگزارخواهد شد، شرکت کنند.
۲۹ آگوست ۲۰۱۵ (۷ شهریور ماه ۱۳۹۴)
تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج. ا. در روند سی امین اجلاس شورای حقوق بشر