۱۳۹۱ دی ۱, جمعه

بیلدیریش- اطلاعیه


 اطلاعيه پنجم کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج. ا. در روند 22مین اجلاس شورای حقوق بشر
 ازکليه هم ميهنان درتمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر درايران معترض هستند تقاضا می شود که کوشش های خود را برای روشنگری درباره ی موارد نقض حقوق بشر درکشورمان وافشای آمران، عاملان وحاميان آن همآهنگ کنند.

هم میهنان عزيز،
 از روز دوشنبه ۲۵ فوریه ۲۰۱۳ (۷ اسفند ۱۳۹۱)  بیست و دومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز می شود و تا ۲۲ مارس ۲۰۱۳ (۲ فروردین ۱۳۹۲) ادامه خواهد يافت.
 دراین اجلاس که درآستانه "انتخابات" دوره یازدهم ریاست جمهوری و دوره چهارم شوراهای شهر و روستا برگزار خواهد شد، پس ازحضور احتمالی علی اکبر صالحی وزیرخارجه جمهوری اسلامی، گزارش آقای احمد شهید گزارشگر ويژه ایران نیز بررسی می شود وسپس براساس آن قطعنامه ای درمورد نقض حقوق بشر درجمهوری اسلامی، برای تصویب ارائه خواهد شد.
 ازکليه هم ميهنان درتمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر درايران معترض هستند تقاضا می شود که کوششهای خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر درکشورمان وافشای آمران، عاملان وحاميان آن همآهنگ کنند.
ما با برگزاری اجلاسهای جانبی در شورای حقوق بشر واحتمالا  تجمعاتی دربرابر مقر سازمان ملل متحد درشهر ژنو در ارتباط با حضور علی اکبر صالحی، گزارش آقای احمد شهید و "انتخابات" ریاست جمهوری وشوراها و سایرموارد نقض حقوق انسانی مردم کشورمان تلاش می کنیم که همزمان با بیست و دومین اجلاس شورای حقوق بشر کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر درجمهوری اسلامی تدارک ببینیم.
 جهت همآهنگی های ضرور ازعلاقه مندان به مشارکت درسازماندهی اين کارزار دعوت می شود که دراجلاس پالتاکی که درروزشنبه ۲۲ دسامبر ۲۰۱۲ (۲ دی ماه ۱۳۹۱) درساعت ۱۹ به وقت اروپای مرکزی در تالاری دربخش خاورميانه – ايران با نام HRC IRAN  Geneva  وبا کد ورودی 2225222012 برگزارخواهدشد،شرکت کنند.
  ازدوستان تقاضا می شود که یک نام نیز درسکایپ برای خود ثبت کنند تا درصورت وجودی اشکالات پیش بینی نشده درپالتاک بتوان جلسه را درسکایپ ادامه داد
 ۲۱ دسامبر ۲۰۱۲ (اول دی ماه ۱۳۹۱)
تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج. ا. در روند بیست و دومین اجلاس شورای حقوق بشر

هیچ نظری موجود نیست: