۱۳۹۱ تیر ۹, جمعه

خط لوله ی جدید انتقال گاز خزر به اروپا


«نابوکوی غربی» گاز خزر را به اروپا انتقال خواهد داد
 - سایت رادیو فردا ،  ۱۳۹۱/۰۴/۰۸
کنسرسیوم پروژه «شاه دنیز» جمهوری آذربایجان، خط لوله «نابوکو غربی» را بعنوان حامل گاز دریای خزر به اتحادیه اروپا انتخاب کرد.
شرکت ملی نفت و گاز جمهوری آذربایجان، سوکار، به همراه شرکت بریتیش پترولیوم، اپراتور پروژه تولید گاز از میدان گازی «شاه دنیز» واقع در ۷۰ کیلومتری از آب‌های ساحلی باکو در دریای خزر، بعداز چند ماه مذاکره، درنهایت خط لوله نابوکوی غربی را بعنوان مسیر قطعی ترانزیت گاز دریای خزر به اتحادیه اروپا انتخاب کرد.
میدان شاه دنیز جمهوری آذربایجان که فاز اول آن با تولید سالانه هشت میلیارد و ۶۰۰ میلیون متر مکعب گاز چندین سال است که راه اندازی شده، قرار است فاز دوم آن با ظرفیت تولید ۱۶ میلیارد متر مکعب گاز، در سال ۲۰۱۷ افتتاح شود وکل گاز تولیدی این میدان یک تریلیون و ۲۰۰ میلیارد مترمکعبی، تا پنج سال آینده به ۲۵ میلیارد مترمکعب برسد.
اواسط آوریل سال ۲۰۱۲، کنسرسیوم پروژه شاه دنیز اعلام کرد که پس از دوسال مطالعات اولیه، وارد مرحله «مهندسی تامین کالا، ساخت واجرا» (اف‌ای‌ای دی) شده است وتا سال ۲۰۱۳ مسیر ترانزیت گاز تولیدی از فاز دوم این میدان به اروپا را انتخاب خواهد کرد.
تاکنون پروژه‌های خط لوله مختلفی برای انتقال گاز دریای خزر به اروپا در نظر گرفته شده بود، برای نمونه پروژه خط لوله ترانس آدریاتیک (تاپ)، نابوکو، خط لوله جنوب شرق اروپا (اس‌ای‌ای پی) و اینترکانکتر ترکیه-یونان-ایتالیا (آی تی جی آی) مطرح بوده است.
ماه مه سال ۲۰۱۲، تغییراتی در ساختار اولیه خط لوله نابوکو اعمال شد، بدین معنی که خط لوله نابوکو غربی بخش ترکیه خط لوله را شامل نخواهد شد. بخش ترکیه این پروژه خط لوله «ترانس آناتولی» است که با مشارکت شرکت سوکار و بوتاش ترکیه احداث خواهد شد و تا مرز بلغارستان ادامه خواهد یافت.
با انتخاب خط لوله نابوکو غربی، عملا مسیر انتقال گاز دریای خزر به اروپا با گذشتن از جمهوری آذربایجان، گرجستان و ترکیه، نهایتا از طریق بلغارستان به اتحادیه اروپا وارد خواهد شد.
خط لوله نابوکو، به غیر از گاز جمهوری آذربایجان، احتمالا گاز ترکمنستان وعراق را نیز درآینده به اتحادیه اروپا منتقل خواهد کرد، اما کنسرسیوم خط لوله نابوکو، قبلا اعلام کرده است که بخاطر مشکلات سیاسی، گاز ایران فعلا برای انتقال از طریق این پروژه به اروپا منتفی است.
عراق سال ۲۰۱۰ رسما اعلام کرد که در سال ۲۰۱۷ تا سقف ۱۰ میلیارد متر مکعب قادر به تزریق گاز به خط لوله نابوکو است.
خط لوله نابوکو غربی، ادامه خط لوله موسوم به ترانس آناتولی خواهد بود که دو روز پیش میان شرکت سوکار جمهوری آذربایجان وبوتاش ترکیه منعقد شد. جمهوری آذربایجان وترکیه پیشتر، دسامبر سال ۲۰۱۱، قرارداد فروش و انتقال گاز از خاک ترکیه را امضا کرده بودند.
ساخت خط لوله ترانس آناتولی، موسوم به «تاناپ» از سال ۲۰۱۳ آغاز خواهد شد.
این پروژه ۷ میلیاردی با سهم ۸۰ درصدی شرکت سوکار و ۲۰ درصدی شرکت بوتاش، تا سال ۲۰۱۷ در فاز اول به میزان ۱۶ میلیارد متر مکعب گاز جمهوری آذربایجان را از طریق ترکیه به خط لوله نابوکو غربی خواهد رساند که ۶ میلیارد مترمکعب آن را ترکیه خواهد خرید ومابقی به اروپا ارسال خواهدشد. ظرفیت نهایی خط لوله نابوکو، ۳۱ میلیارد مترمکعب درسال خواهد بود.

۱۳۹۱ تیر ۴, یکشنبه

کشفیات جدید علمی


آثار وجود حیات دریک شهاب سنگ
زیستاخترشناسان ناسا توانستهاند اسیدهای آمینه را که عنصر اصلی حیات محسوب میشوند را در شهابسنگهایی کشف کنند که تا پیش از این تصور میشد قادر به نگهداری از این مولکول پیچیده نیستند.
به گزارش ایسنا، این کشف غیرمنتظره باعث شده که ناسا درمورد فرضیات اولیه شکلگیری اسیدهای آمینه بازاندیشی کند.
اسیدهای آمینه مانند قطعات پازل حیات، عنصرهای اساسی برای پیریزی هرگونه حیات در زمین هستند. در ساخت میلیونها پروتئین مختلفی که حیات زمین بر اساس آنها پدید آمده است، 20 گونه مختلف اسید آمینه با تنظیمات متنوع نقش داشته و دارند.
  یک گروه تحقیقاتی بینالمللی به سرپرستی دکتر دانیل گلاوین از مرکز پرواز فضایی گدارد ناسا،این اسیدآمینه را در شهابسنگ 2008 TC3 که سال 2008 در صحرای حبشه در شمال سودان سقوط کرد، کشف کنند.
  این شهابسنگ از نوع اوریلیت است، گونهای نادر از سنگهای آسمانی که در اثر برخورد دو شهابسنگ بهوجود میآید. در این برخورد، گرمای سنگ تا 1100 درجه سانتیگراد افزایش مییابد و هر مولکولی از جمله اسید آمینه به کربن گداخته تبدیل میشود. اما باقیماندن اسید آمینه پس از داغ شدن این سنگ، بدان معنی است که مدلهای موجود کامل نیستند.
گالوین معتقد است که اسیدهای آمینه پس از تاثیر اولیه با وجود نبود آب برای تشکیل این نوع اسید بهوجود آمدهاند. او و همکارانش در حال انجام آزمایش واکنشهای شیمیایی گازی هستند تا دریابند آیا این مواد نیز قادر به تولید اسیدهای آمینه بدون وجود آب هستند یا خیر.
لینک :