۱۳۸۷ آبان ۹, پنجشنبه

مصاحبه ی یک نئو کنسرواتیو

بخشی ازمصاحبه‌ی رئیس گروه مشاوران مک‌کین درزمینه‌ی سیاست

خارجی واظهارنظرهائی درمورد پرونده ی هسته ای جمهوری اسلامی

س: مک‌کین اشاراتی داشته‌ مبنی بر اینکه می‌خواهد روسیه را ازگروه هشت کشور صنعتی اخراج کند.

پاسخ: این کار عملاً در دست انجام است. چه بعد از بحران گرجستان و چه پس از بحران مالی اخیر رهبران کشورهای اصلی جهان بدون روسیه با هم به مذاکره و گفتگو نشسته‌اند. ایده‌ی «اتحادیه‌ی دمکراسی‌ها» که مک‌کین از آن دفاع می‌کند جایگزینی برای سازمان ملل نیست، بلکه تصمیمات مکمل آن می‌گیرد. من خیلی هوادار آن هستم که شورای امنیت گسترش یابد و ژاپن و هند و برزیل و آلمان را هم دربرگیرد. ولی خوب می‌بینیم که وتوی چین و روسیه مانع این کار است.

س: به این ترتیب، آیا شما دیگر اسلام‌گرایی را خطری جدی محسوب نمی‌کنید؟

به باور من، ایده‌ی یک اسلام رادیکال در حال از دست‌دادن جذابیت‌ها و کشش‌های خود است، ولی شوربختانه ریسک‌ها و تهدیدهای تروریسم همچنان دارای ابعاد بزرگی هستند.

س: درکتاب جدیدتان شما با یقین و اطمینان کامل این ارزیابی را ارائه می‌دهید که کشورهای اصلی جهان بسان قرن نوزدهم، با الهام از ایده‌های ملی‌گرایانه، مجدداً به جنگ قدرت وارد می‌شوند. ولی آیا یک تفاوت دوران ما با قرن نوزدهم این نیست که این کشورها چنان به لحاظ اقتصادی به هم وابسته و پیوسته شده‌اند که خروج از این وابستگی و پیوستگی ناممکن است؟

به رغم بحران مالی اخیر من همچنان براین عقیده‌ام که چالش‌ میان قدرتهای بزرگ کماکان به طور عمده ناشی از رقابتهای ژئوپلتیک است وبه ندرت به انگیزه‌ها و منافع اقتصادی برمی‌گردد.

س: یکی از بزرگترین دشواری‌های رئیس‌جمهور جدید آمریکا این است که چگونه می‌توان ایران را ازتبدیل‌شدن به یک قدرت اتمی بازداشت. آیا شما به مک‌کین مشاوره خواهید داد که با پیشنهاداتی جامع به سراغ زمامداران ایران برود، یا به او توصیه خواهید کرد که اگر ایران غنی سازی اورانیوم را متوقف نکرد، تاسیسات اتمی‌ این کشور را بمباران کند؟

به باور من، گزینه‌ نظامی همچنان باید روی میز بماند. ولی یک حمله‌ی نظامی شدیداً با خطرها و تهدیدهایی همراه است. باور من این نیست که ایرانی‌ها به پیشنهاداتی جامعتر از پیشنهادهای کنونی واکنش مثبتی نشان بدهند. از این رو من تنها راه را تشدید تحریم‌ها در همراهی با تهدید ایران به انجام اقدامات سخت‌تر می‌دانم.

س: ولی آِیا پس از سپری‌شدن دوره‌ی جنگ‌های پیش‌گیرانه‌ی بوش، عصر راه‌حل‌های مبتنی برمذاکره فرانرسیده است؟

شما می‌توانید مطمئن باشید که اوباما نیز پیشنهادمذاکره‌ی خودبه ایران را باتحریمهای سخت‌ علیه این کشورتلفیق خواهدکرد.

*- بخشی بود ازمصاحبه‌ی تازه‌ی رابرت کاگان، چهره‌ی شاخص نئوکنسرواتیو‌های آمریکا و رئیس گروه مشاوران مک‌کین در زمینه‌ی سیاست خارجی.

همانطور که او توضیح‌ داده سیاست مک‌کین درقبال پرونده‌ی هسته‌ای ایران، کم وبیش ادامه‌ی سیاست کنونی دولت بوش است. درمورد اوباما اما این گمانه وارزیابی وجود دارد که ایده‌ی «مذاکرات بی قید و شرط» با ایران با اقدامات سخت‌گیرانه‌ی‌ علیه این کشور توام است که بمباران وسیع ایران وغیرمسلح کردن این کشور وایجاد وضعیتی مشابه عراق بعد از ۱۹۹۱ در مورد آن هم جزیی از این سناریو هستند.

هفته‌ی پیش واشنگتن‌پست درمقاله‌ای از یک سند ۱۱۷ صفحه‌ای خبر داد با عنوان

Meeting the Challenge – U.S. Policy toward Iranian Nuclear Development

http://www.bipartis anpolicy. org/ht/a/ GetDocumentActio n/i/8448

که حاوی مجموعه پیشنهادهایی است به رئیس جمهوری جدید آمریکا درباره‌ی رویکرد بعدی درقبال پرونده‌ءهسته‌ای ایران.

مذاکره‌ی‌ توام با خواسته‌های ( ونه شرط و شروط‌های اولیه) سفت و سخت، محاصره‌ی دریایی، قطع واردات بنزین، قطع صادارات نفت، بمباران وسیع ایران وخلع سلاح و کنترل کامل نظامی این کشور که تا سالهای سال آن را به لحاظ نظامی در موقعیتی ضعیف قرار دهد، ازجمله‌ راه‌کارهای مطرح دراین سند هستند..

گرچه مایکل روبین، چهره‌ی شاخص نئوکنسرواتیوهای آمریکا طراح اصلی این سند است، ولی نکته حائز اهمیت وجود نام دنیس رس درمیان امضاکنندگان آن است. رس ازچهره‌های قدر سیاست خارجی آمریکاست که هم اکنون ریاست انستیوی سیاست خاورنزدیک درواشنگتن را به عهده دارد، انستیویی که به بزرگترین لابی اسرائیل درآمریکا، یعنی آیپک ( کمیته‌ی روابط عمومی آمریکا و اسرائیل) نزدیک است. رس در در دوره‌ی اول زمامداری کلینتون از مشاوران ارشد او درمسائل خاورمیانه و ایران بود وهم اینک هم از مشاوران برجسته اوباما درمسائل این منطقه است ومی‌کوشد که گروه‌های یهودی آمریکا را به حمایت از وی برانگیزد.

هنوز نه اوباما ونه مک‌کین نسبت به این سند واکنشی نشان نداده‌اند، ولی می‌تواند مبنای کاری برای هر دو نفر درصورت رسیدن به قدرت باشد. برخی از مولفه‌های این سند (قطع واردات بنزین به ایران و ...) قبلاً درمصاحبه‌های مک‌کین مورد حمایت او واقع شده.

اگر حدس و گمان‌ها درباره‌ی نقش رس (Ros) درترکیب آتی دولت اوباما درست ازکار بیاید، چه بسا که این سند، یا بخش‌- هایی از آن، راهنمای این دولت هم دربرخورد با ایران قرارگیرد. بخش‌هایی از سند نگران‌کننده‌ تر ازآن است که بشود از اجرای احتمالی آن وضرر و زیانی که به بار می‌آورد به آسانی گذشت. البته نباید آن را پروژه‌ای قطعی به حساب آورد ودر مختصات سیاسی و اقتصادی کنونی جهان اجرایش را امری آسان تصور کرد، ولی نادیده‌گرفتنش هم نادرست است. آیا جمهوری اسلامی با تشخیص موقعیت وبا استفاده از فرصتهای همچنان موجود بهترین راهکارها را برای بستن پرونده‌ی هسته‌ای انتخاب خواهد کرد؟ به ویژه که همین حالا هم خبرها از تشدید تاثیر تحریم‌ها براقتصاد ایران وسکته و وقفه‌های بیشتر درروابط تجاری وبانکی ایران وامارات درظرف‌ هفته‌های اخیر حکایت دارد. دراین رابطه مطلب زیر قابل توجه است:

http://sarmayeh.net/ShowNews.php?20519

۱۳۸۷ آبان ۵, یکشنبه

قوتلاغ ناما

قوتلاق حاطی Gutlag haty

قاراشـسـیز ترکمنستان جمهوریتی نینگ 17- نجی ییل دؤنیمینی ، ملت- ینه و دؤولت- ینه و دونیادا یاشایان أهلی تورکمنلره قوتلی بولسین

قاراشـسـیز تورکمنستان جمهوریتی أهلی قینچیلیق لاری یه نگیپ، زامانا لاییق گولأپ اؤسمه گینی و دونیأنگ اؤسئن دؤولت لری نینگ هاتارینا باریپ یتمه گی تویس یورئگ دئن آروز اتیأریس .

Garaşsyz Türkmenistan jemhuriýetiniñ 17-nji ýyl dönimini, milletine we döwletine hem-de dünýäde ýaşaýan ähli Türkmenlere gutly bolsun.

Garaşsyz Türkmenistan jemhuriýeti, ähli gynçylyklary ýeñip, zamana laýyk gülläp ösmegini we düýäñ ösen ýurtlarynyñ hataryna barip ýetmegi tüýs ýüregden arzuw etýäris.

تورکمن خالقی نینگ مدنی و سیاسی اُجاغی- آلمان وکانادا واحدلاری

Türkmen halkynyñ medeni we

syýasy ojagy- Alman we Kanada filýallary

2008-10-26


۱۳۸۷ آبان ۴, شنبه

B I L D I R I Ş - - - - - - بــیــلــد یــر یــش - - - - - - ا طـّـلا عــیّـــه

Çakylyk دعوت

Türkmenistan jemhuriýetiň garaşsyzlygynyň 17-nji ýyl döneminiň

mynasybatyna, internet arkaly geçiriljek dawara çagyrýarys

Gatnashyanlar: Weli Mohammad ahun Ärzanesh, Ganim Osman (Yrak turkmen

Jebhesiniñ Almaniadaky wekili), we bashga isleg bildirenler

Güni: ýekshenbe (bazar guni) 26.10. 2008 ( 5.8.1387

sagady: 18 ( Europa), 12 (Toronto), 21 (Ashgabat), 20:30 (Tehran), we da bashlanýar

Yeri : Paltalk > Rooms> Europa > Other > TurkmenSahramyz

----------------------------------------------

دعوت به سخنرانی وشعر و موسیقی

به مناسبت بزرگداشت هفدهمین سالگرد استقلال جمهوری ترکمنستان

(جمهوری ترکمنستان استقلال خود را روز 27 اُکتوبر 1991 اعلام داشت)

سخنرانان: ولی محمد آخوند أرزانش، قاندیم عثمان، ودیگرعلاقمندان

زمان: یکشنبه 26 اکتوبر 2008 (5 آبان 1387)، ساعت: 18 (اروپا)، 12 (تورونتو)،20:30 (تهران) و 22 ( آشغابات).
مکان: پالتاک، اتاق " تورکمن صحرامیز "

Paltalk | Rooms | Europe/ Other | TurkmenSahramyz

Adminler topary

------------------------------

۱۳۸۷ آبان ۳, جمعه

Çakylyk دعوت

Türkmenistan jemhuriýetiň garaşsyzlygynyň 17-nji ýyl döneminiň

mynasybatyna geçiriljek aýdym-sazly gürrüñdeşlige çagyrýarys!

Gatnashyanlar: Ahun Weli Mohammad Ärzanesh, Ganim Osman (Yrak turkmen

Jebhesiniñ Almaniadaky wekili), we bashga isleg bildirenler ;

Güni: ýekshenbe (bazar guni) 26.10. 2008 ( 5.8.1387 ) ;

sagady: 18 ( Europa), 12 (Toronto), 21 (Ashgabat), 20:30 (Tehran), we da bashlanýar;

Yeri : Paltalk > Rooms> Europa > Other > TurkmenSahrada

----------------------------------------------

دعوت به سخنرانی وشعر و موسیقی

به مناسبت بزرگداشت هفدهمین سالگرد استقلال جمهوری ترکمنستان

(جمهوری ترکمنستان استقلال خود را روز 27 اُکتوبر 1991 اعلام داشت)


سخنرانان: ولی محمد آخوند أرزانش، قاندیم عثمان، ودیگرعلاقمندان

زمان: یکشنبه 26 اکتوبر 2008 ( 5 آبان 1387)، ساعت: 18 (اروپای مرکزی)، 20:30 (تهران) و 22 ( آشغابات)

مکان: پالتاک، اتاق " تورکمن صحرامیز "

Paltalk | Rooms | Europe/ Other | TurkmenSahramyz

Adminler topary

------------------------------

۱۳۸۷ آبان ۱, چهارشنبه

قلم توتان کؤپئلسین، یاش لاری اوزین و ایشلری شاولی بولسین

ادبی یاریش ینگ نتیجه سی


*- ارکینلیک ارگ سایت دان گؤچیریپ آلیندی

ترکی دیل لرینینگ سؤزلیگینی 10 عصر موندان اوزال بیزه میراث قویوپ گیدن عالیم محمود کاشغارلی نینگ دوغیلان ییلی نینگ 1000 ییل لیغی مناسبتلی ایراندا ایلکینجی گزک ترکمن دیلینده گچیریلن بحث-له-شیگی تمام لاندی.

حکایا بحث-له-شیگینا قادناشان حکایالارینگ آراسیندا دورت سانی حکایانی سایلاب بایراغا مناسیب گورولدی.

حکایا یاریشیندا بیرینجی اُرونا هیچ کیم مناسیب بولمادی .
ایکینجی اُرونا – عبدارحمان اونق – " آوچی" حکایاسی اوچین وبردی سالور –"حطر دا نر بولسا"حکایاسی اوچین.
اوچونجی اُرون قربان صحت بدخشان " اجکه جان" حکایا سی اوچین
دوردینجی اُرون فریبا آرتیقی " غیزجاغازینگ حکایالاری" حکایالارا بایراق بریلدی .
ایکینجی اُرونا مناسیب بولان ایکی یازیجینگ اثرلرینی حالق-آرا حکایا یاریشماسینا قادناشماغا هودیرلندی .

حکایا یاریشماسینا قادناشان یازیجی لارا ژوری اعضالاری طرافیندان منت دارلیق بیلدیریار وگلجک ده اولارینگ قلم لاری- نینگ ییتی بولماغینی آرزو ادیاریس . بایراغا مناسیب بولمادیق اما چه پر یازیلان اثر لری ینه بیر گزک گوزدن گچیریب گلجک ده نصیب بولسا ترکیه ده " ایلکینجی ادیم " آدی بیلن چاپ اتمه گی گؤز اونگونده توتولیار ینگیجه لری وبحث-له-شیگه قادناشان لارا ینه ده بیر گزک آق یول آرزو ادیاریس .

حکایا بحث-له- شیگینگ
ژوری باشلیغی اروپا و آسیا یازیجیلار بیرلشیگینگ اعضاسی:

"اُغول مایا سمیع زاده"

سایت دانشجویان ترکمن

۱۳۸۷ مهر ۲۳, سه‌شنبه

مبارک باد

نوجوان ترکمن ایرانی، مقام اول فستیوال موسیقی فولکلور پراگ

*- فایل http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,3710589,00.html

محمد گلدی گلدی نژاد، معروف به "اوغلان بخشی"، استاد موسیقی گنبدی، که ازکشور ایران در "جشنواره جهانی موسیقی فولکلورجوانان" شرکت کرده بود، به مقام نخست دست یافت. این جشنواره درشهرپراگ، پایتخت جمهوری چک، شرکت برگزارشد.

جشنواره جهانی موسیقی فولکلوریک جوانان ۱۴ سال است که در پایتخت جمهوری چک برگزار می‌شود و نوازندگان و خوانندگان جوان از کشورهای مختلف جهان در آن شرکت می‌کنند. محمد گلدی گلدی نژاد نماینده ایران در جشنواره امسال بود. خبرگزاری ایرنا در خصوص زندگی این هنرمند جوان می‌نویسد، گلدی نژاد در سن ‪۹ سالگی به درجه استادی موسیقی ترکمن دست یافته و این درجه از سوی بزرگان موسیقی ترکمن‌های ایران و ترکمنستان به وی داده شده است.

فستیوال موسیقی فولکلور پراگ

شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک، میزبان نوازندگان و خوانندگان جوان کشورهای مختلف جهان بود. امسال محمد گلدی گلدی نژاد، استاد موسیقی ترکمن از ایران نیز جزو هنرمندانی بود که در این فستیوال برنامه اجرا کرد.

گلدی نژاد از سوی شورای راهبری موسیقی کشور به عنوان تنها نماینده ایران در فستیوال پراگ شرکت داشت.

هنرمندان جوانی از کشورهای روسیه، بلغارستان، صربستان، رومانی و دیگر کشورها در این فستوال شرکت کردند. زدنیک پچه نیشه، دبیر "فستیوال جهانی موسیقی فولکلور جوانان" در مصاحبه با رادیو دویچه وله می‌گوید: «فستوال ۱۴ سال است فعالیت خود را هم‌زمان با کشور همسایه اسلواکی آغاز کرده و پس از انتخاب برندگان که در دو کشور انجام می‌گیرد ، رقابت پایانی در شهر پراگ برگزار می‌شود.»

درخشش نوجوان ایرانی درجشنواره

دبیر فستیوال پراگ اشاره می‌کند که هنرمندان منتخب، جوانان با استعدادی هستند که در کشورشان شهرت کسب کرده و در رشته موسیقی فولکلور استعداد خود را نشان داده‌اند. منتخبان فستوال بایستی پیش از این در جشنواره‌های مختلف کشوری شرکت کرده و موفقیت کسب کرده باشند.

زدنیک پچه نیشه در خصوص نوجوان هنرمند ایرانی ترکمن به بخش فارسی دویچه وله می‌گوید: «امسال از بین ۶ هزار نوجوان، ۲۵ نفر را برای دوره نهایی مسابقه انتخاب کردیم. برگزار کنندگان فستیوال پراگ با شرح حال زندگی محمد گلدی گلدی نژاد و هنرنمائی او از طریق اینترنت آشنا شدند. این هنرمند واقعا استعداد خوبی دارد.»

دردومین روز فستیوال که در سالن فرهنگی "نارودنی دم" برگزار شد، معاون نخست‌وزیر جمهوری چک، به شرکت‌کنندگان جشنواره جوایزی اهدا کرد. درآخرین روزفستیوال (۲۱ مهر ماه) هم مسابقه منتخبان جشنواره برگزار شد که درآن، آنناپولادوا، هنرمند روس، و محمد گلدی گلدی نژاد، مقام نخست را به‌دست آوردند.

از کلاس درس تا جشنواره

گلدی‌ نژاد در سن ۶ سالگی نواختن دوتار و آواز خوانی را آغاز کرد و در سن ۹ سالگی به درجه استادی موسیقی ترکمن دست یافت. این هنرمند جوان گنبدی با شرکت در جشنواره‌های گوناگون کشوری تا به حال موفق به دریافت جوایز مختلف شده است.

در مناطق ترکمن‌نشین ایران، به نوازنده دوتار و خواننده‌ای که مرحله استادی را پشت سر گذاشته باشد، "بخشی" می‌گویند و اگر کسی در سنین پایین به چنین درجه‌ای برسد، او را "اوغلان بخشی" خطاب می‌کنند، یعنی پسر بچه‌ای که به مقام "بخشی" رسیده است. "اوغلان بخشی" هم‌چنین در ششمین جشنواره موسیقی کرمان به عنوان پدیده جشنواره معرفی شد. گلدی نژاد در حال حاضر در صحنه موسیقی فولکلور ایران نامی شناخته شده است.

آروزی تحصیل در هنرستان موسیقی

"اوغلان بخشی" به‌عنوان خواننده برتر جشنواره آموزشگاه‌های سراسر کشور نیز برگزیده شد. وی در حال حاضر در مقطع دوم دبیرستان در شهرستان گنبد مشغول تحصیل است. گلدی نژاد در خرداد ماه ۱۳۸۳ در جشنواره شیراز رتبه‌ی اول خوانندگی را کسب کرد. در بهمن ماه ۱۳۸۴ در جشنواره ی بین‌المللی موسیقی دهه‌ی فجر، عنوان منتخب برتر جشنواره را به خود اختصاص داد.

گلدی نژاد آروز دارد در هنرستان موسیقی تحصیل نماید. این آرزو مشکل او را دو چندان می‌کند زیرا هنرستان موسیقی تنها در تهران و چند شهر بزرگ کشور وجود دارد و در این هنرستان‌ها نیز موسیقی مقامی و نواحی ایران تدریس نمی‌شود.

دویچه وله / طاهر شیرمحمدی

۱۳۸۷ مهر ۱۹, جمعه

بیانیه‌ی سازمان عفو بین‌الملل به مناسبت روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام

دهم اکتوبر روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام است

در اعلامیه‌ی نخستین «کنگره جهانی لغو مجازات اعدام» که در ۲۰۰۱ در استراسبورگ فرانسه برگزار شد، آمده است: «مجازات اعدام هیچگاه از ارتکاب جرمی جلوگیری نکرده است. این مجازات همواره اقدامی بمثابه شکنجه، عملی بی‌نهایت وحشیانه، رفتاری غیرانسانی و اهانت‌آمیز به شمار می‌رفته است. جامعه‌ای که مجازات اعدام را اعمال نماید، جامعه‌ای است که خشونت را تشویق می‌کند. هر جامعه‌ای که به کرامت و منزلت انسان‌ها احترام می‌‌گذارد، در جهت الغای این مجازات کوشش می‌کند


دویچه وله: امروز - جمعه ۱۰ اکتبر - روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام است. عفو بین‌الملل در فراخوانی خواستار برپایی آکسیونهای اعتراضی در سراسر جهان علیه این مجازات بی‌رحمانه شده است.

در بیانیه‌ی سازمان عفو بین‌الملل که به مناسبت ۱۰ اکتبر، روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام منتشر کرده، آمده است که بیشترین اعدام‌ها در جهان در آسیا صورت می‌گیرد.

به نوشته‌ی عفو بین‌الملل، در سال گذشته یک‌هزار و ۲۵۲ مورد اعدام در ۲۴ کشور جهان ثبت شده است. بیشترین اعدام‌ها در شش کشور جهان به اجرا درآمده است که چین در رأس آنها قرار دارد. ایران جایگاه دوم را دارد و عربستان سعودی، پاکستان و ایالات متحده‌ی آمریکا در ردیف‌های بعدی قرار دارند. کشور میزبان المپیک ۲۰۰۸ - چین - در سال ۲۰۰۷، دستکم ۴۷۰ نفر را اعدام کرده است.

رناته مولر-وولرمان، یکی از مسئولان عفو بین‌الملل در آلمان می‌گوید، نگاه جهان به سوی آسیا دوخته شده است. آسیا بیش از این نمی‌تواند اصول اساسی حقوق بشر را نادیده بگیرد. به گفته‌ی این مقام عفو بین‌الملل، ۹۵ درصد جمعیت آسیا در کشورهایی زندگی می‌کنند که در آنها مجازات اعدام وجود دارد.

همچنین اریکا اشتاین‌باخ، سخنگوی کمیسیون حقوق بشر احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی در پارلمان آلمان با انتشار بیانیه‌ی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، گفته است، مجازات اعدام هر ساله از سوی شمار بیشتری از کشورها کنار گذاشته می‌شود. با این‌حال تنها یک سوم جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که مجازات اعدام در آنها لغو شده است.

در ادامه‌ی بیانیه سخنگوی کمیسیون حقوق بشر احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی آلمان آمده است، در برخی کشورها حتی در این باره عقب‌گرد دیده می‌شود. به عنوان مثال شمار اعدام‌ها در افغانستان و اتیوپی در سال ۲۰۰۷ افزایش یافته است. در گواتمالا در سال جاری مقام‌های آن کشور دست به اقدامات قانونی زده‌اند که اجرای مجازات اعدام را مجدداً امکان‌پذیر می‌سازد. در ایران اخیراً قانونی به تصویب رسیده که براساس آن، "ارتداد" یا بازگشت از اسلام با مجازات مرگ روبروست.

ایران در کانون انتقادها
درسالهای اخیر ایران از معدود کشورهایی بود که در کانون انتقادهای بین‌المللی به خاطر شمار بیشتر اعدام‌ها و نیز اعدام نوجوانان بزهکار قرار داشت. براساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، در ۲۰۰۷ در حالی که تعداد مجازات اعدام در سراسر دنیا نسبت به سال قبل کاهش یافته بود، ایران از جمله‌ی معدود کشورهایی بود که شمار اعدام‌ها در آن نسبت به سال قبل افزایش داشت. در سال ۲۰۰۷، دست کم ۳۱۷ نفر در ایران اعدام شده‌اند.

همزمان، جمهوری اسلامی ایران یکی از سه کشور جهان است که نوجوانان بزهکار را اعدام می‌کند. سازمان‌های مدافع حقوق بشر می‌گویند، در سه سال اخیر ۳۲ کودک در جهان اعدام شده که ۲۶ نفر آنها فقط در ایران بوده‌اند. این‌ها نوجوانان بزهکاری بودند که به هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشتند. تنها درسال جاری میلادی، شش نوجوان مجرم در ایران اعدام شده‌اند.

شمار زیادی از اعدام‌ها در ایران درانظار عمومی به اجرا درمی‌آیند. مقام‌های قضایی ایران تصور می‌کنند نمایش‌ خیابانی اعدام‌ها، تأثیر اجتماعی مثبتی در کاهش جرائم دارد. لیکن، مطالعات جامعه‌شناختی در بیشتر کشورها حاکی از آن است که چنین کاری به گسترش بیشتر خشونت بیشتر و رسوخ آن در روان جامعه می‌انجامد.

مدافعان حقوق بشر و مخالفان مجازات اعدام براین نظرند که اعدام اجرای عدالت نیست، بلکه انتقام است و اجرای این مجازات خشن و بی‌رحمانه در هیچ کشوری مانع از ارتکاب جرم نشده است.

در اعلامیه‌ی نخستین «کنگره جهانی لغو مجازات اعدام» که در ۲۰۰۱ در استراسبورگ فرانسه برگزار شد، آمده است: «مجازات اعدام هیچگاه از ارتکاب جرمی جلوگیری نکرده است. این مجازات همواره اقدامی بمثابه شکنجه، عملی بی‌نهایت وحشیانه، رفتاری غیرانسانی و اهانت‌آمیز به شمار می‌رفته است. جامعه‌ای که مجازات اعدام را اعمال نماید، جامعه‌ای است که خشونت را تشویق می‌کند. هر جامعه‌ای که به کرامت و منزلت انسان‌ها احترام می‌گذارد، درجهت الغای این مجازات کوشش میکند».

*- فایل مطلب: http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,3703395,00.html

۱۳۸۷ مهر ۱۲, جمعه

اطلاعیه / بیلدیریش

دعوت به سخنرانی و گفتگو

Çykyş we dialoga çagirýaris

موضوع : 1 - به مناسبت آرازا بایرام(عید فطر) مختصری درباره ی فقه حنفی وابوحنیفه (۶۹۹- ۷۶۷ میلادی) ونقش ازرشهای دینی درجامعه ، 2 – درباره ی اوضاع اقتصادی وسیاسی ترکمنهای عراق،
سخنرانان: آخوند ولی محمد أرزانش، قاندیم عثمان نماینده ی "عراق ترکمن جبهه سی" درآلمان ودیگر علاقمندان داوطلب

زمان : یکشنبه 5 اُکتوبر 2008 برابر با 14 مهر1387 ، ازساعت 18 (اروپا)، 20:30 (تهران) و12 (تورنتو).

مکان : اتاق پالتاکی " ترکمن صحرا دا" زیر گروه Europa> Other

Tema : Yrak we Awganistan Turkmenleriñ soñ durumi we Hänefi mezhebi hem Abu Hänife hakynda gysgaja malumat;

Chykysh etyan: Ahun Weli Mohammad Ärzanesh, Ganim Osman (Yrak turkmen jebhesiniñ Almaniadaky wekili), S. Magtym (Turkmen okuw vakfining debir hana mudiri), we bashga isleg bildirenler ;

Güni: ýekshenbe (bazar guni) 5. 10. 2008 // 14 mehir 1387 shemsi ;

sagady: 18 ( Europa), 21 (Ashgabat), 20:30 (Tehran), we 12 (Toronto)da bashlanýar;

Yeri : Paltalk > Rooms> Europa > Other > TurkmenSahrada

Adminler topari

tms_da@yahoo.com