۱۳۹۲ بهمن ۱۰, پنجشنبه

پاسخی برمخالفت اعضای فرهنگستان زبان وادب فارسیهفت نکته درباره آموزش زبان مادری
به بهانه اظهارات عجیب اعضای فرهنگستان زبان وادب فارسی
عصر ایران: جعفر محمدی - «اکثریت اعضاء فرهنگستان زبان وادب فارسی با مخالفت درموضوع آموزش به زبان مادری به وسیله آموزش و پرورش دراستانها که اخیرا از سوی دولت اعلام شده است این مسئله را تهدیدی جدی برای زبان فارسی ویک توطئه برای کمرنگ کردن این زبان عنوان کردند  
دو توضیح از ایل گویجی: جملات بالا، بخشی از خبر خبرگزاری مهر است که درادامه اش جملاتی از مخالفت های اعضای فرهنگستان زبان وادب فارسی با تصمیم دولت درباره تدریس زبانهای مادری آمده که از لینک زیر قابل دریافت است.
 در زیر پاسخی برمخالفت اعضای فرهنگستان زبان وادب فارسی زیرعنوان: درباره سخنان فوق، نکات زیر قابل ذکر و تذکر است که در نشریه «عصر ایران» باعنوان هفت نکته درباره آموزش زبان مادری درج شده
1 -
اهتمام اعضای فرهنگستان زبان و ادب فارسی به زبان وادب فارسی، هم قابل درک است وهم قابل احترام.
زبان فارسی، به عنوان زبان رسمی کشور ویکی از وجوه اتحاد ملی وارتباط ما ایرانیان، همواره باید مورد احترام و صیانت قرار گیرد.
2 -
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان میثاق ملی ما ایرانیان، درهمان اصلی که فارسی را به عنوان زبان رسمی کشور معرفی کرده، زبانهای محلی وقومی را نیز مورد توجه ویژه قرارداده وگفته است:
«
زبان وخط رسمی ومشترک مردم ایران فارسی است. اسناد ومکاتبات و متون رسمی وکتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی درمطبوعات ورسانه‏ های گروهی وتدریس ادبیات آنها درمدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.» (اصل 15)
بنابراین، همان طور که کسی حق ندارد خلاف این اصل ، فارسی را ازدورخارج کند، این حق را هم ندارد که زبانهای دیگر ایرانی را نیز مورد مناقشه قرار دهد.
اعضای محترم فرهنگستان زبان وادب فارسی، باید تمام همّ وغمّ خود را مصروف زبان زیبای فارسی کنندوازپرداختن به امورسایر زبانهای زیبای ایرانی خودداری کنند چه آن که اولاً اینان برای حراست از زبان فارسی عضو فرهنگستان شده اند و پول می گیرند نه برای اظهار نظر درباره زبان هایی که درباره شان هیچ نمی دانند.
ثانیاً سخنانی ازآن دست، شأن والای ملی فرهنگستان را درحد یک تشکل صنفی وقومی پایین می آورد حال این که چنین نیست.
زبان وادبیان فارسی به عنوان زبان رسمی ومشترک همه ایرانیان ، باید همچنان درمدارس تدریس شود و در مکاتبات رسمی و انتشارات عمومی (مانند همین متن) ، مورد استفاده عمومی باشد و درعین حال، هرکدام از ایرانیانی که زبان مادری شان، جز فارسی است، این حق قانونی را دارند که درکنار فارسی، اززبان مادری خود در رسانه های گروهی و مدارس بهره گیرند و اگر خواستند ، ادبیات زبان مادری شان را درمدارس یاد بگیرند. دراین باب، نه اجباری برای یادگیری وجود دارد و نه ممنوعیتی برای آن.
3 -
هم اکنون درمدارس ما، دو زبان عربی و انگلیسی در کنار زبان فارسی تدریس می شود. همان طور که تدریس این دو زبان ، منافاتی با تدریس فارسی نداشته و ندارد و ضرری بدان نمی زند ، تدریس اختیاری زبان های محلی و قومی نیز هیچ آسیبی بدان وارد نمی کند.
4 -
هم اکنون زبانهای زیادی دردنیا درمعرض نابودی اند کما این که بسیاری از زبان ها نیز نابود شده اند. زبانهای موجود در ایران ، بخشی از "میراث تاریخی ایران" هستند و تدریس آنها می تواند در بقای این میراث ارزشمند بسیار مثمر ثمر باشد. یادمان باشد یکی از زیبایی های ایران ، همین تنوع قومی و زبانی است و همان طور که حفاظت از یک کاخ تاریخی ، وظیفه ماست ، حراست از این زبان ها نیز رسالتی تاریخی است.
5 -
این "سنت قدیمی زشت" که اگر چیزی باب میل مان نبود ، نیرنگ آمریکایی ها، نقشه انگلیسی ها و کار صهیونیست هاست و از آن بوی توطئه می آید، اگر از سوی برخی سیاست بازان جناحی چاله میدانی مطرح شود، به عادت مألوف، قابل درک است(!) اما بهره گرفتن از این ادبیات اتهامی و برچسب زدنی چنین ناروا ، از یک عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی ، نه منتظره بود و نه قابل قبول.
این که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مردم بتوانند ادبیات زبان مادری شان را درمدارس فراگیرند، کجایش بوی توطئه می دهد؟!
6 -
مردم ایران ، اعم از فارس ، ترک ، لر ، کرد ، عرب ، بلوچ و ... به تعبیر رئیس جمهور روحانی ، گل های رنگارنگ باغ ایران هستند و همه زبان ها نیز به عنوان میراث های ارزشمند فرهنگی ایران، محترم هستند. کسی حق ندارد نازک تر از گل به هیچ قوم و زبانی سخنی بگوید و وحدت ملی ایرانیان را که سرمایه ارزشمند همه ماست، با خام گویی هایش، دچار خدشه کند هر چند که قوام ملت ایران و اتحاد ملی ایرانیان بسیار مستحکم تر از آن است که دشمنان دانا یا دوستان نادان ، بتوانند لطمه ای بدان وارد کنند کما این که در دوران دفاع مقدس هم نتوانستند و همه اقوام ایرانی، دوشادوش یکدیگر در دفاع از "میهن" سنگ تمام گذاشتند و بعد از آن هم - همانند پیش از آن - در دوستی و مهربانی و انسجام ، با یکدیگر زندگی می کنند.
7 -
تعدد اقوام در یک کشور ، به ویژه اگر نظام آن کشور مخالفان و دشمنان خارجی هم داشته باشد ، می تواند دشمنان یک ملت را به طمع بیندازد که از این موضوع ، بهره برداری کنند.
عقل و تدبیر حکم می کند که چنین فرصتی به بدخواهانی داده نشود که بی آن که دغدغه قومیت ها را داشته باشند ، در تنور مطالبات می دمند که مثلاً "نگاه کنید! این ها نمی گذارند زبان مادری شما تدریس شود." حال آن که اگر زبان و ادبیات مادری تدریس شود ، هم هنر و ادبیات محلی در ایران قوام و تعالی پیدا می کند، هم مردم احساس نمی کنند که کسی آنان را از حقی محروم کرده و هم بهانه و دستاویز از دست گروه های تندوری قومی که با انواع "پان" ها ، مسیر افراط را می پیمایند ، گرفته می شود.
این ، همان تدبیر خردمندانه ای است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، دوراندیشانه بدان پرداخته است.
منبع : عصر ایران ،  برگرفته از سایت اوًکأمیز

۱۳۹۲ بهمن ۹, چهارشنبه

15مین اطلاعیه افشاگران نقض حقوق بشراطلاعيه پانزدهم کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج. ا. درروند 25مین اجلاس شورای حقوق بشرUN
هم میهنان عزيز،
از روز دوشنبه ۳ مارس ۲۰۱۴ (۱۲ اسفند ۱۳۹۲)  بیست و پنجمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز می شود و تا ۲۸ مارس ۲۰۱۴ (۸ فروردین ۱۳۹۳) ادامه خواهد يافت.
 دراین اجلاس گزارش آقای احمد شهید گزارشگر ويژه ایران به شورای حقوق بشر بررسی می شود و  سپس قطعنامه ای در مورد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی که قاعدتا تمدید دوره گزارشگری گزارشگر ويژه ایران را در متن خود دارد، ارائه خواهد شد.
 ازکليه هم ميهنان درتمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر درايران معترض هستند تقاضا می شود که کوششهای خودرا برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر درکشورمان وافشای آمران،عاملان وحاميان آن همآهنگ کنند.
ما با برگزاری اجلاس های جانبی (موازی) در شورای حقوق بشر واحتمالا  تجمعاتی دربرابر مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو در ارتباط با گزارش آقای احمد شهید تلاش می کنیم که همزمان با بیست و پنجمین اجلاس شورای حقوق بشر، کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی تدارک ببینیم.
 با توجه به دستور اجلاس ۲۵ شورای حقوق بشر، کوشش خواهیم نمود که در اجلاس های موازی، موارد زير مورد توجه قرار گیرند.
وخیم ترین موارد نقض حقوق بشر درایران به شمول شکنجه واعدام
نقض حقوق زنان در ایران
نقض حقوق مدافعان حقوق بشر در ایران
حق برخورداری از محیط زیست سالم در ایران
نقض حقوق افراد متعلق به اقلیت های مذهبی درايران
نقض حقوق کودکان در ایران
نقض حقوق افراد متعلق به گروه های اتنیک درايران
نقض حقوق افراد با ناتوانایی ها درایران  
   یکی ازاجلاس های موازی به معرفی ۶ برنده جایزه حقوق بشری سودویند (رها) اختصاص خواهد یافت. انتظار می رود که این اجلاس با حضور هیئت ژوری وبرندگان جایزه یا نمایندگان ایشان، بازتاب شایسته ای داشته باشد.
 دومین دوره بررسی ادواری جهانی پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی نیز درپاییز سال ۱۳۹۳ صورت خواهد گرفت. یکی از اسنادی که به اجلاس بررسی ادواری جهانی ارائه خواهد شد، حاصل گزارشهای مجموعه سازمانهای غیردولتی خواهد بود. تهیه گزارشهای دقیق از موارد نقض حقوق بشر درجمهوری اسلامی ایران، به غنای گزارش مجموعه سازمانهای غیردولتی کمک شایانی خواهد کرد. ما به سهم خود با همآهنگی با سازمانهای غیردولتی درتهیه این گزارشها تلاش خواهیم کرد.
دراین دوره نیز تسهیلات محدودی برای سفر به ژنو واقامت دراین شهر برای تعدادی ازشرکت کنندگان دراین کارزار درنظر گرفته شده است. شرکت هواپیمایی Easyjet از بسیاری از شهرهای اروپا درصورتی که بلیط هواپیما در زمان مناسبی تهیه شود، قیمتهای مناسبی را برای سفر به ژنو ارائه می کند.
همچنین چند کارگاه آموزشی حقوق بشر در آخر هفته های موجود در این فاصله زمانی برگزار می شود.
اسنادی که در این اجلاس بررسی می شوند، در پیوند زير در دسترس می باشند
 جهت همآهنگیهای ضرور ازعلاقه مندان به مشارکت درسازماندهی  اين کارزار دعوت میشود که دراجلاس پالتاکی که درروز پنجشنبه ۲ ژانویه ۲۰۱۴ (۱۲ دی ماه ۱۳۹۲)  درساعت ۲۱ به وقت اروپای مرکزی درتالاری دربخش آسیا-پاسیفیک، گروه ايران با نام HRC IRAN  Geneva وباکد ورودی 2503282014 برگزارخواهد شد، شرکت کنند.
۲۹ ژانویه ۲۰۱۴ (۹ بهمن ماه ۱۳۹۲)  
تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج. ا. در روند 25مین اجلاس شورای حقوق بشر