۱۳۹۱ آبان ۵, جمعه

Bildirish - اطلاعیه


Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 21 ýyllygy mynasybetli ediljek çykyşy diňlemek bile geçiriljek dialoga gatnaşmaga  
çagyrýarys
 çykyş edmege çagyrlanlar: ýazyjy, žurnalist we neşirýatçy Ak Welsapar. we  ýazyjy hem akademiker Dr. Zia Sadrolaşrafi
دعوت به سخنرانی وگفتگوی پالـتاکی
به مناسبت بزرگداشت 21 مین سالگرد استقلال جمهوری ترکمنستان
موضوع سخنرانی : اهمیت تاریخی استقلال ، وپی آمدهای استقلال جمهوری ترکمنستان درموقعیت ترکمن در کشورهای همسایه و دیگر نقاط  دنیا ،  
  دو سخنران دعوت شده : آقایان آق وئلساپارنویسنده وژورنالیست ترکمن، ودکتر ضیا صدرالاشرافی نویسنده و محقق آذربایجانی ،
- ازعلاقمندان به شرکت وهمیاری، دراشکال طرح سوال، اظهارنظر، پخش شعر وموسیقی مناسب نیز استقبال شده، وقت کافی داده خواهد شد .
گوًنی وساعتی: یکشنبه 28 اکتوبر2012  برابر با 07 آبان 1391، ازساعت 19 بوقت اروپای مرکزی، ساعت 14 بوقت تورنتو شروع می شود ،   
پالتاک سالون ینگ آدی :   " تورکمن سازلی گوررونگ دئشلیک 2 " 
Adres:  Paltalk – View all-  Turkmen sazly gurrungdeshlik2 
Zamany: yekshenbe, 28.10.2012 (07-08 -1391 sh.), sagat 13 (Toronto), 19 (merkezi Awropa) da bashlanyar.
Tema : Garaşsyzlygyň tarihy ahemiyeti,  Turkmenistan jemhuriyetining garashsyz bolmagy, dunya Turkmenlering durumuna yetiren etgisi
Ýeri : "Turkmen sazly gurrungdeshlik2" adly Paltalk otagy.

۱۳۹۱ آبان ۴, پنجشنبه

قربان بایرام قوتلاغ حطی /gutlama haty


Hormotly ildeşler  

Türkmensährada  25.Okt.12 kokyn güni, we 26.Okt.12 gununden (Juma/Anna) 3 günlik Gurban Bayrami başlanyar
 Gurban Bayrami gutly bolsun we geljek yillara sag-aman yetilsin

توًرکمنصحرادا  آننا/جوما 1391/08/052012/10/26   گوًنیندن ، اوًچ گوًنلیک قوربان بایرامی باشلانیار.
یه تیپ گلن قوربان بایرامی، هم ایلدشلره هم-ده وطنداشلارا توًیس یوًرک دئن قوتلایاریس وگلجک ییللارا ساغ آمان یه تیلمه گی دوُعا ادیپ دیله یأریس.
عید قربان را با آرزوی برقراری سلامتی تا عید قربان سالهای آینده، به همه هموطنان تبریک می گوئیم.
تورکمن خالقی نینگ مدنی وسیاسی اُجاغی- آلمان، کانادا و انگلستان واحدلری
4- نجی آبان 1391 - 25– نجی اکتوبر 2012   

۱۳۹۱ مهر ۲۶, چهارشنبه

BILDIRIŞبیلدیریش


KERIM GURBANNEPESIŇ HATYRA GÜNI
Gadyrly ildeşler!
18-nji Oktýabrda tanymal türkmen şahyry Türkmenistanyň Halk ýazyjysy Kerim Gurbannepesiň doglan güni. Aramyzda diri gezip ýörenliginde, Ol bu ýyl 83 ýaşardy. Emma söýgüli şahyrymyzyň özi aýatda bolmasa-da, onuň bilen tanyş, öz wagtynda döredijilik gatnaşygyny eden adamlar bar. Şolaryň biri-de ýazyjy Ak Welsapar. 20-nji Oktýabrda, şenbe güni, Ýewropa wagty bilen sagat 19.00-da ol biziň paltalk otagmyzyň myhmany bolup, Kerim Gurbannepesiň ömri we döredijiligi hakinda gürrüň berer.
Paltalk otok ady : Turkmen sazly gürrüňdeşlik2
Biziň Paltalk otagymyzda boljak edebi gürrüňdeşlige hoş geldiňiz!
بوغلوپ گزسئم ده یولونگ چانگیندا         انگلـیپ گـزمه دیم  آدم اؤنگونده
 دینگه  انئم ـ آتام  واطان اؤنگونده           اؤچ بؤکولدیم ،آیری قسمات کویسه من.

بیلدیریش
کریم قربان نفس ینگ حاتیرا گؤنی
قادیرلی ایلدشلر ،  18 ـ نجی اوکتوبردا تانیمال تورکمن شاهیری، وتورکمنستانینگ حلق یازیجیسی
کریم قربان نفس ینگ دوغلان گؤنی دیر .
آرامیزدا دیری گزیپ یؤرونلیگینده اول بؤ ییل 83 یاشیندا بولاردی. امما سؤیگیلی شاهیریمیزینگ اؤزی حیات دا بولماسا- دا اونینگ بیلن تانیش؛ اؤز واغتیندا دؤره دیجیلیک قاتناشیغینی ادن آداملار بار. 
شولارینگ بیری ـ ده  یازیجی وشاهیر آق موخوممد ولساپار.
20 ـ نجی اوکتوبردا شنبه گؤنی اوروپا واغتی بیلن ساغات 19.00 ـ دا  اول بیزینگ پالتاک اوتاغیمیزینگ مهمانی بؤلوپ کریم قربان نفسینگ عمری و دؤره دیجیلیگی حاقیندا گؤررونگ برئر.
پالتاک اؤتاغینگ  آدی: تورکمن سازلی گوررونگ دئشلیک2
 بیزینگ پالتاک اؤتاغمیزدا بولجاق ادبی گؤررونگدشلیگه خوش گلدینگیز.