۱۳۹۵ آبان ۱۰, دوشنبه

امضا برای نجات دریاچه ی ارومیهیک میلیون و ۷۰۰هزار امضا برای نجات دریاچه ی ارومیه
  • روز دوشنبه در مراسمی یک میلیون و ۷۰۰ هزار امضا برای نهضت من دریاچه ارومیه هستم تقدیم گری لوییس هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد در ایران شد تا به دست بان کی مون برساند ...
اخبار روز  ۱۰ آبان ۱٣۹۵ -  ٣۱ اکتبر ۲۰۱۶
رضا کیانیان بازیگر مطرح سینمای کشور در نامه ای به بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد گفت: خشکسالی های دوره ای، ناآگاهی عمومی، ناهماهنگی کشورهای منطقه و سیاستگذاری های غلط باعث شده اند تا بخش های بزرگ و وسیعی از منطقه و بخصوص ایران دچار بی آبی شوند.
   به گزارش روز دوشنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا، وی در این نامه که در مراسم اهدا بیش از یک میلیون امضای جمع‌ آوری شده برای نهضت من دریاچه ارومیه هستم، به گری لوییس هماهنگ کننده مقیم ملل متحد در ایران تسلیم شد، کیانیان نوشته است:‌ سدسازی های بی رویه، احداث صنایع سنگین نامتناسب با محیط و کشاورزی بی برنامه و ناهمخوان با شرایط زیستی و همچنین در این اواخر پروژه های انتقال آب از مشکلاتی است که انسان ها به طبیعت تحمیل کرده اند و باعث تشدید بی آبی شده اند.
حامی پویش «من دریاچه ارومیه هستم»، ادامه داد: اکنون بیشتر دریاچه ها، تالاب ها و رودخانه های ایران خشک شده اند و یا به سرعت به خشکی نزدیک می شوند و در صدر این فجایع زیست محیطی، دریاچه های ارومیه و هامون قرار دارند.
این بازیگر در نامه خود خطاب به بان کی مون یادآور شد: ما امضا کنندگان این درخواست به پشتوانه حدود یک میلیون و
۷۰۰ هزار امضا، از شما می خواهیم به عنوان یک وظیفه جهانی، با کمک و نظارت های علمی، تکنیکی و مالی در رفع بی آبی به کشورمان ایران کمک کنید.
امروز دوشنبه درمراسمی یک میلیون و
۷۰۰ هزار امضا برای نهضت من دریاچه ارومیه هستم تقدیم گری لوییس هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد در ایران شد تا به دست بان کی مون برساند.