۱۳۹۲ فروردین ۲۵, یکشنبه

مصاحبه ی با نمایندگان دوتشکل عضوCNFI


مصاحبه ی "تلویزیون رها " با دوتن از نمایندگان 
تشکلهای شرکت کننده درهشتمین اجلاس سالانه کنگره ی ملیتهای ایران فدرال  بتاریخ 12 و13 آپریل 2013 درلندن


-----------------------------------------------------------

هیچ نظری موجود نیست: