۱۳۹۲ آذر ۷, پنجشنبه

6مین اطلاعیه افشاگران نقض حقوق بشر

اطلاعيه ششم کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج. ا. درروند 25مین اجلاس شورای حقوق بشرUN
هم میهنان عزيز،
از روز دوشنبه ۳ مارس ۲۰۱۴ (۱۲ اسفند ۱۳۹۲)  بیست و پنجمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز می شود وتا ۲۸ مارس ۲۰۱۴ (۸ فروردین ۱۳۹۳) ادامه خواهد يافت.
دراین اجلاس گزارش آقای احمد شهید گزارشگر ويژه ایران به شورای حقوق بشر بررسی می شود وسپس قطعنامه ای در مورد نقض حقوق بشر درجمهوری اسلامی که قاعدتا تمدید دوره گزارشگری گزارشگر ويژه ایران را درمتن خود دارد، ارائه خواهد شد.
ازکليه هم ميهنان درتمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر درايران معترض هستند تقاضا می شود که کوششهای خودرا برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر در کشورمان وافشای آمران، عاملان وحاميان آن همآهنگ کنند.
ما با برگزاری اجلاس های جانبی (موازی) درشورای حقوق بشر و احتمالا  تجمعاتی دربرابر مقر سازمان ملل متحد درشهر ژنو در ارتباط با گزارش آقای احمد شهید تلاش می کنیم که همزمان با بیست و پنجمین اجلاس شورای حقوق بشر، کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر درجمهوری اسلامی تدارک ببینیم.
دومین دوره بررسی ادواری جهانی پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی نیز درپاییز سال ۱۳۹۳ صورت خواهد گرفت. یکی از اسنادی که به اجلاس بررسی ادواری جهانی ارائه خواهد شد، حاصل گزارشهای مجموعه سازمانهای غیر دولتی خواهد بود. تهیه گزارشهای دقیق از موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، به غنای گزارش مجموعه سازمان های غیر دولتی کمک شایانی خواهد کرد. ما به سهم خود با همآهنگی با سازمان های غیر دولتی در تهیه این گزارش ها تلاش خواهیم کرد.  
در این دوره نیز تسهیلات محدودی برای سفر به ژنو و اقامت در این شهر برای تعدادی از شرکت کنندگان در این کارزار در نظر گرفته شده است. شرکت هواپیمایی easyjet از بسیاری از شهرهای اروپا در صورتی که بلیط هواپیما در زمان مناسبی تهیه شود، قیمت های مناسبی را برای سفر به ژنو ارائه می کند.
جهت همآهنگی های ضرور از علاقه مندان به مشارکت در سازماندهی  اين کارزار دعوت می شود که در اجلاس پالتاکی که در روز پنجشنبه ۲۸ نوامبر ۲۰۱۳ (۷ آذر ماه ۱۳۹۲)  در ساعت ۲۱ به وقت اروپای مرکزی در تالاری دربخش آسیا-پاسیفیک، گروه ايران با نام HRC IRAN  Geneva وبا کد ورودی 2503282013 برگزار خواهد شد، شرکت کنند.
۲۷ نوامبر ۲۰۱۳ (۶ آذر ماه ۱۳۹۲)
تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج. ا. در روند 25مین اجلاس شورای حقوق بشر

هیچ نظری موجود نیست: