۱۳۹۶ اسفند ۱۲, شنبه

گزارشی از روز جهانی بزرگداشت فرهنگ بلوچیدو2م.مارس- یازده اسفند  روز جهانی بزرگداشت فرهنگ بلوچی است
عبدالستار دوشوکی
گزارش بی بی سی فارسی بمناسبت روز جهانی "فرهنگ بلوچ"
یازده اسفند (دو مارس) روز جهانی بزرگداشت فرهنگ بلوچ است که درکشورهای مختلف دنیا (از جمله پاکستان، افغانستان، کشورهای عربی و آفریقایی و اروپایی) جشن گرفته می شود (بجز ایران). این ویدئو شامل مقدمه کوتاه و سپس گزارش بی بی سی فارسی از روز یازده اسفند ۱۳۹۶ مطابق با ۲ مارس 2018 می باشد.

Video of Baloch Culture Day 2 March,
گزارش بی بی سی فارسی بمناسبت روز جهانی فرهنگ بلوچ  
سایت ایرانگلوبال، انتشار از  عبدالستار دوشوکی  > نشانی منبع    http://iranglobal.info/node/65084

هیچ نظری موجود نیست: