۱۳۹۴ اردیبهشت ۳۱, پنجشنبه

طلاعيه 6م تدارک دهندگان کارزار افشاگری نقض حقوق بشر درایراناطلاعيه 6م کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج.اسلامی در روند 29مین اجلاس شورای حقوق بشر
 هم میهنان عزيز،
از روز دوشنبه ۱۵ ژوئن  ۲۰۱۵ (۲۵ خرداد ۱۳۹۴)  بیست و نهمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درشهر ژنو آغاز می شود وتا ۳ ژوئیه۲۰۱۵ (۱۲ تیر ۱۳۹۴)  ادامه خواهد يافت.
 درنیمه نخست این اجلاس علاوه بر کمیسر عالی حقوق بشر، ازجمله گروه های کار وگزارشگران ويژه زیر گزارش خود را ارائه خواهند داد:
 گزارشگر ويژه اعدام های فراقانونی، سریع وخودسرانه
گزارشگر ويژه آزادی تجمعات صلح آمیز وتشکل ها
گزارشگر ويژه استقلال قضات و وکلا
گزارشگر ويژه خشونت علیه زنان
گروه کار تبعیض علیه زنان
گزارشگر ويژه قاچاق انسان، به خصوص زنان و کودکان
گزارشگر ويژه آزادی بیان وعقیده
گزارشگر ويژه حق آموزش
گزارشگر ويژه بهره مندی ازسلامت بهداشت جسم و روان
گزارشگر ويژه حقوق انسانی مهاجران
 درطول اجلاس از جمله پانل های زير نیز درصحن اصلی شورای حقوق بشر برگزار خواهند شد:
مباحثه سالانه درمورد حقوق زنان با تاکید برقتل های ناموسی
مباحثه درمورد حق برخورداری برابرتحصیل برای همگان
مباحثه دوسالانه در مورد اقدامات اجباری یکجانبه (تحریم) 
 ازکليه هم ميهنان درتمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر درايران معترض هستند تقاضا می شود که کوششهای خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر درکشورمان وافشای آمران، عاملان وحاميان آن همآهنگ کنند.
ما با برگزاری اجلاس های جانبی (موازی) درشورای حقوق بشر واحتمالا تجمعاتی دربرابر مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو در ارتباط با حوادث رخداده درسال های پیشین در روزهای خردادماه و تیرماه، تلاش می کنیم که همزمان با بیست و نهمین اجلاس شورای حقوق بشر کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر درجمهوری اسلامی درجهت حفظ و ارتقاء حقوق بشر در ایران، تدارک ببینیم.
 همچنین چند کارگاه آموزشی حقوق بشر در آخر هفته های موجود در این فاصله زمانی پیش بینی شده است.
  اسنادی که در این اجلاس بررسی  می شوند، در پیوند زير در دسترس می باشند
 برنامه این اجلاس به زبان انگلیسی در این پیوند قابل مشاهده می باشد
 دراین دوره نیز تسهیلات محدودی برای سفر به ژنو واقامت دراین شهربرای تعدادی از شرکت کنندگان در این کارزار در نظر گرفته شده است. شرکت های هواپیمایی گوناگون از بسیاری از شهرهای اروپا در صورتی که بلیط هواپیما در زمان مناسبی تهیه شود، قیمت های مناسبی را برای سفر به ژنو ارائه می کنند.
  جهت همآهنگی های ضرور ازعلاقه مندان به مشارکت درسازماندهی اين کارزار دعوت می شود که در اجلاس پالتاکی که در روز پنج شنبه ۲۱ مه ۲۰۱۵ (۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴)  در ساعت ۲۱ به وقت اروپای مرکزی در تالاری در آسیا-پاسیفیک، گروه ايران با نام HRC IRAN  Geneva وبا کد ورودی 291503 برگزار خواهد شد، شرکت کنند.
۲۰ مه ۲۰۱۵ (۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴)
تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر در ج. ا. در روند بیست و نهمین اجلاس شورای حقوق بشر 

هیچ نظری موجود نیست: