۱۳۹۰ خرداد ۲۸, شنبه

اطلاعیه -Bildirish

دعوت به سخنرانی وگفتگو دراتاق پالتاکی کنگره ی ملیتهای ایران فدرال

سخنرانان : آقایان روشن وآرنا ودیگر علاقمندان ،

موضوع : 1 - سیستم حکومت فدرالی وجنبش دموکراسی خواهی درایران

2 - درباره ی حقوق و وظایف گزارشگر ویژه ی حقوق بشر UN

- این گفتگو، درصورت تمایل شرکت کنندگان می تواند به حالت بحث آزاد هم درآید. وازعلاقمندان به شرکت وهمکاری، در اشکال طرح سوال، اظهارنظر، شعرخوانی وپخش آهنگ وآواز متناسب با این مناسبت استقبال شده، وقت کافی داده خواهدشد.

زمان: شنبه 18 ژوئن 2011 برابر با 28 خرداد 1390، ازساعت 20:30 بوقت اروپای مرکزی، برابر با ساعت 14:30 بوقت تورنتو شروع می شود،

Adres: Paltalk Messenger, Chat Rooms: View All - Middle East / Iran: IRAN Kongreh Melyathay Iran e Federal,

Admin group of Paltalk komite, 2011-06-17

هیچ نظری موجود نیست: