۱۳۹۳ فروردین ۲, شنبه

اطلاعیه ودعوتنامه ی بحث و گفتگودیالوگ از خمیرمایه های اصلی برقراری تفاهم درهر جمع است
علنیت از ابزارهای مهم برای برقراری اعتماد متقابل درهرجمع واعتماد بنفس برهر فرد است
دعوت به برنامه ی پالتاکی برای گفتگو درپیرامون علل پاسیو شدن بعضی از انجمنهای فرهنگی ترکمنهای مهاجر درچند شهر اروپا وچگونگی برگزاری مراسم جشن وشادی ویا مراسم بزرگداشت مشاهیر ترکمن درخارج، عید نوروز درآغاز فصل بهار درنیمکره شمالی کره ی زمین وبروز پدیده هایی که بحث و گفتگو را اجتناب ناپذیرمی نماید. همچنین گفتگو درباره مراسم بزرگداشت 290مین سالگرد تولد مختوم قلی فراغی شاعر ملی ومتفکر بزرگ ترکمن درماه مه2014 
زمان:  یکشنبه 23 مارت 2014 برابرباسوم فروردین 1393، ازساعت 19 بوقت اروپای مرکزی، و13 بوقت تورنتو ،  
مکان:  اتاق پالتاکی "تورکمن سازلی گوررونگدشلیک2"، زیر کاتاگوری Europa >  Germany
 توجه:  ازعلاقمندان به شرکت وهمکاری، دراشکال طرح سوال، اظهارنظر، شعرخوانی وپخش آهنگ وآواز متناسب با این مناسبت استقبال شده، وقت کافی داده خواهد شد.

هیچ نظری موجود نیست: