۱۳۹۵ تیر ۲, چهارشنبه

درباره روز جهانی یووگا ویا یووکاروز 21م. ژوئن- 1م. تیرماه، روز جهانی یووگا میباشد. به خاطر کمک به گسترش آشنایی در زیر   
 دو2اظهارنظر عمومی بهنگام معرفی یووگا را آورده دو گزارش را ضمیمه می کنیم   
1-   یووگا ، مجموعه ئی از حرکتهای ورزشی بهمراه آرامش ذهن و روح
 2-یووگا ، مجموعه ای از حرکتهای جسمی وتمرینهای فکری
در روز جهانی یووگا که ریشه درآئین بودایی و هندو دارد وطرفدارانش درمناطق مختلف دونیا درفضای باز به یووگا که نوعی ورزش توأم با آرامش روح و ذهن است، می پردازند.  
 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دسامبر2014، بنا به درخواست نخست وزیرهند روز21م. ژوئن را بعنوان روز جهانی یووگا به تعیین کرد.
ضمیمه هائی درباره توجه جهانی به یووگا :  1-گزارشی از بزرگداشت روزجهانی یوگا
2-گزارش خبری: شرکت نخست وزیر هند درمراسم اولین روز جهانی یوگا
3-برخی از سرفصلهای برنامه دوره آموزشی مندرج دراطلاعیه انجمن ورزشهای طبیعی شاید برای بعضی جالب باشد
شناخت و تعاریف ورزش های طبیعی ، تعاریف دوره های بقا درطبیعت، روانشناسی بقا، روش های پیدا کردن سرپناه در طبیعت، امنیت در سر پناه، ساخت و برپایی سرپناه در طبیعت، روش برپایی آتش، روش های روشن کردن بدون کبریت، جلو گیری از آتش سوزی، روش های پیدا کردن آب، روش های تصویه آب، غذا در شرایط بقا، جهت یابی بدون ابزار، نقشه خوانی، لباس و تجهیزات تخصصی مناسب، روش های تله گزاری و انواع تله وغیره.

هیچ نظری موجود نیست: