۱۳۹۶ دی ۱۷, یکشنبه

اطلاعیه درخصوص جنبش سراسری مردمان ایران


اطلاعیه کنگرۀ ملیتهای ایران فدرال درخصوص جنبشهای سراسری درشهرهای ایران
هم میهنان گرامی، کنگرۀ ملیت های ایران فدرال، جنبش هایِ اعتراضیِ سراسری را که نتیجۀ چهل سال، سوء مدیریت، و دزدی وغارت، درنظام ارتجاعی ولایت فقیه است، همچون سرآغازی برای سرنگونیِ جمهوریِ اسلامیِ ایران می نگرد، بشرطی که نیروهای پراکندۀ مخالفانِ سرنگونی طلب: (اپوزان ها)، بتوانند حولِ محورِحداقل ها: حقوق بشر، دموکراسی(آزادی وبرابری وسکولاریسم) وعدالت اجتماعی، وتأمین حقوق ملیتهای ایران، دریک سیستم غیرمتمرکز(فدرال)، یک تَشَکّل مُنسجم، یعنی (اپوزیسیون) واقعی را بوجود آورند: که هم یاری رسان اعتراضات درونی (درتوسعه وتعمیق خواستهای آنها) باشد، وهم نقش تاریخی خود را همچون مرجعی برای دفاع ازحقوقِ مردمانِ ستم کشیدۀ ایران ایفا کند. 
کنگرۀ ملیت های ایران فدرال،بار دیگر از مبارزات مردمی به حق ملیت های ایران پشتیبانی می نمایید. 
به امیداستقرار دموکراسی وسرنگونی هرچه زودترجمهوری اسلامی درایران. 
کنگرۀ ملیت های ایران فدرال
اعضای این “کنگره” درمجمع عمومى آپریل ۲۰۱۳ لندن به ترتیب حروف الفباء عبارتند از:
۱٫ جبهه متحد بلوچستان –ایران (جمهوریخواهان)
۲٫ جبهه مردم بلوچستان
۳٫ جنبش فدرال دمکرات آذربایجان
۴٫ حرکت ملی – دمکراتیک ترکمن
۵٫ حزب اتحاد بختیاری و لرستان
۶٫ حزب تضامن دموکراتیک الاھواز(عربستان)
۷٫ حزب دمکرات کردستان ایران
۸٫ حزب کومله کردستان ایران
۹٫ حزب مردم بلوچستان
۱۰٫ سازمان دفاع از حقوق ملی خلق ترکمن
۱۱٫ سازمان مردمى کُرمانج (کردھاى خراسان)
۱۲٫ کانون فرهنگی و سیاسی آذربایجان
۱۳٫ کانون فرھنگى و سیاسى خلق ترکمن
 لینک منبع
-------------------------------------------------------------- 

هیچ نظری موجود نیست: