۱۴۰۰ مهر ۲۹, پنجشنبه

فایلهای صوتی پاسخ های لیلا حسین زاده به پرسش های مطرح شده

 خیزش تیرماه ۱۴۰۰ ومسأله ستم ملی

 فایل های صوتی جلسه ی پرسش وپاسخ تلگرامی ۱۶مهر ۱۴۰۰- 8 اکتوبر 2021

مهمان جلسه : لیلا حسین زاده ، فعال دانشجویی ، لینک:  https://t.me/joinchat/Y43wDdsZmWpkMmYx   

فایلهای صوتی  پاسخهای لیلا حسین زاده به پرسشهای مطرح شده

leila_hoseinzadeh.output_0.mp3

leila_hoseinzadeh.output_1.mp3

سؤالات طرح شده درجلسه

با سلام به میهمان برنامه، آیا باید از تمامیت ارضی ویکپارچگی ایران دفاع کرد یا این 2 مسئله درشرایط فعلی چیزی جز تحمیل اسارت به خلقهای تحت ستم نیست؟

نظرتون نسبت به شعار آذربایجان، الاحواز اتحاد اتحاد؛ که دربحبوحه اعتراضات تیر ماه سر داده شد چیست؟

آیا درست است مبنای اتحاد را تقسیم بندی های قومی وجغرافیایی بکذاریم؟ اساسا مبنای اتحاد از نظر شما چیست؟

تعریف شما از ستم ملی چیست؟ چگونه میتوان تشخیص داد یک استان یا جمعی از مردم تحت ستم ملی هستند و یا نه؟

راه حل برطرف شدن ستم ملی چیست؟ آیا باید مردم یک ناحیه با تکیه بر نفی ستم ملی با سیستم حاکمیتی مبارزه کنند و یا با تکیه بر نفی سرمایه داری و تمام ابعاد و شکل‌های آن؟

مبارزین علیه ستم ملی در چه صورت ودرچه سیستم سیاسی‌ای به خواسته‌ها و مطالبات خود دست می‌یابند؟

درود مبارزه طبقاتی آیا زمینه کسب حقوق قومی است یا نه اگر بله این پیوند ازچه راهی وکدام نقشه راه به اهدا ف خود میرسد؟

بادرود وسپاس ازحضور شما دراتاق،ضمن تایید گفتمان شما درحیطه ستم ملی،اما آنچه که موجب اعتراضات اخیر مردم محروم خوزستان گردید،کمبود آب وشرایط اسفباریست که رژیم ولایی برآنان تحمیل نموده است. شما چه چشم اندازی را برای مردم محروم خوزستان ،تعریف می کنید؟

با درود برلیلای عزیزعلاوه بر انتقال اب به شهرستانها چرا هورالعظیم رو که باعث ابیاری نخل ها و کشاورزی استفاده میشد را خشک کردند که هم گاو میشها وهم نخل ها رو از بین بردند؟

با درود و تشکر ، به نظر می رسد در مواردی شما ناسیونالیسم را به جای شوونیسم به کار برده اید ، این طور نیست؟

درود در بر نامه ریزی شهری بحث علمی و دقیق آمایش سرزمین یگانه طرح جامع و به هم پیوسته ای است برای رفع ستم قومی و بهینه سازی اقتصاد کشور اصولن آیا بدون روی کرد ضد امپریالیستی و جهت یابی ضد سر مایه داری در یک اقتصاد مردمی در نظام های دیگر بازار آزاد نیو لیبرالیسم اجرای اینگونه طرح های جامع ممکن است؟

با سلام به لیلا حسین زاده عزیز، ضمن قبول اصل مساله ستم ملی، آیا نباید ویژگی های معینی برای آن قائل شد و به تعمیم دست نزد؟ آیا صرف زبان و حتی گویش متفاوت را می توان به ستم ملی تعمیم داد و ستم ملی نباید با انسداد توزیعی، مستعمره سازی و وجود جنبش ملی در مقابل آن همراه باشد؟

نقش شکل گیری مفهوم و تقسیم خاورمیانه را در شکل گیری ستم ملی در منطقه چه می دانید؟

نظرتان در خصوص الگوی کانتون ها و فدراسیون دموکراتیک خاورمیانه برای الغای ستم ملی چیست؟

صورت بندی امپریالیستی مساله ستم ملی در قالب خاورمیانه جدید را در راستای صیانت از اسرائیل را چگونه می بینید؟

بنظرتون بهتر نبود به جای شعار آذربایجان الحواز... شعار اتحاد زحمتکشان رو خلقهای مختلف هر کدام به زبان خود سر میدادند؟ شعار فوق بیش از حد از لحاظ سمتگیری طبقاتی آیا گنگ نیست؟

بادرودرفیق لیلای عزیز،، باتوجه به موقعیت جغرافیائی، ملیت های تحت ستم که اکثراََ در نواحی پیرامونی ومرزی،قرار گرفته اند، آیا شیوه اعمال سیاسی، اقتصادی وامنیتی ، موجب عدم تحکیم وحدت ملی از یکسو ،،وایجاد دشمنی ونفاق بین آنهاو دولت مرکزی ،یا بنحوی مرکز گریزی نمیشود؟ وآیاسرکوب هردو رژیم گذشته وحال ناشی از همین ستم ملی نبوده ونیست؟

آیا در رویکرد سوسیالیستی به مفهوم ملت، به مثابه کل یکپارچه در نظر گرفته می شود یا تقسیم بندی طبقاتی و مبارزه طبقاتی درون آن دیده میشود؟ ارجاع می دهم به تفاوت رویکرد کومله کمونیست به مساله کردستان با رویکرد ناسییونالیستی دموکرات.

اخیرا در جلسه ای در کلاب هاوس گروه تجزیه طلب پان ترکیستی از خانم برندا فیشر سیاستمدار اسراییلی دعوت کرده بود تا نظر ایشان را در مورد راه رهایی از "ستم ملی" بداند ! با این تلاشها چه باید کرد؟ با سوء استفاده های اسرائیل ، آمریکا و ... از مشکل واقعی ستم ملی - منظورم است

برخی ازناسیونالیستهای ملت های تحت ستم با استفاده ازبحث حق تعیین سرنوشت لنین، ازکمونیست ها توقع حمایت بی چون و چرا از طرح هایی مثل خودمختاری و فدرالیسم دارن، آیا شرایط امروز با شرایط آن روزها یکسان است؟ و اینکه نباید در بحث ستم ملی از دوره مدرنیته وپست مدرنیسم و تفاوت این دو دوره، همینطور محافظه کار شدن سرمایه داری رو در نظر گرفت؟

درصحبت هاتون ازتجربیات مثبت در زمینه مسئله خود گردانی گفتید. لطفا مثال بزنید. درمورد تجربه روژاوا وارتباط تنگانگ جریانات دخیل درآن منطقه چه نظری دارید؟

درود آیا‌ خود مختاری‌ مشکل‌ زحمتکشان‌ را‌ حل میکند؟ یا نباید ‌نوک ‌پیکان ‌مبارزه ‌را‌ بسوی‌ سرمایه‌داری ‌هدایت ‌کرد؟ نمونه ‌کردستان‌ عراق‌ فرا روی ماست.

درصحبت هاتون ازخودگردانی حرف زدید. خودگردانی درچه سطحیش برای شما مطلوبه؟ چون همونطور که میدانید این مفهوم سطوح مختلفی دارد. فرهنگی، اداری، مالی یا نظامی؟

رفیق لیلای عزیز، ملیتهای تحت ستم اکثراَ درنواحی پیرامونی ومرزی قرارگرفته اند، آیا جهت حفط امنیت کشور بهترنیست که به جای محرومیت آنان ازلحاظ منافع اقتصادی، اجتماعی ،فرهنگی وسرکوب ...که میتواند عامل ایجاد دشمنی ونفاق بین آنها و دولت مرکزی باشد( مرکز گریزی)، بارعایت کامل حقوق آنها وحتی پذیرش خودمختاری،وسایرامتیازات باعث وفاق ملی شود؟

 *برگرفته از بخش گفتگو در سایت به پیش  

https://bepish.org/node/6108

هیچ نظری موجود نیست: