۱۴۰۲ اسفند ۹, چهارشنبه

افزایش 18درصدی درخواست پناهندگی در اتحادیه اروپا

 درخواستهای پناهندگی دراتحادیه اروپا با ۱۸درصد افزایش به ۱.۱۴ میلیون مورد رسید

آمارهای تازه آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که درخواست‌های پناهندگی دراین اتحادیه درسال ۲۰۲۳ با ۱۸ درصد افزایش به ۱.۱۴ میلیون رسیده که بالاترین سطح از زمان بحران مهاجران درسال‌های ۲۰۱۶–۲۰۱۵ است.

براساس گزارش سالانه این آژانس که روز چهارشنبه نهم اسفند منتشر شد، سوری‌ها وافغان‌ها همچنان بزرگ‌ترین گروه‌های متقاضی پناهندگی هستند.

اما دریک روند جدید، شهروندان ترکیه در سال گذشته میلادی سومین گروه بزرگ از پناهجویان در اتحادیه اروپا را تشکیل دادند وتعداد درخواست‌های پناهندگی آنها ۸۲ درصد بیشتر از سال قبل از آن بوده است..

آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا همچنان خبر می‌دهد که تعداد فلسطینی‌هایی که پس از جنگ غزه درخواست پناهندگی کرده‌اند به رقم بی‌سابقه ۱۱۶۰۰ نفر افزایش یافته است.

بنابر گزارش‌ها، آلمان بار دیگر مقصد اصلی پناهجویان در اتحادیه اروپا بوده و نزدیک به یک سوم کل درخواست‌ها درسال ۲۰۲۳ را دریافت کرده است.

با ادامه این روند، اوج‌گیری محبوبیت راست افراطی از سال گذشته درنظرسنجی‌های این کشور ونتیجه برخی انتخابات محلی، نگرانی وسردرگمی درصحنه سیاسی آلمان را وارد مرحله تازه‌ای کرده است.

آمارهای تازه آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا یک ماه پس از آن منتشر می‌شود که آژانس حفاظت از مرزهای اتحادیه اروپا، فرانتکس، بالاترین افزایش عبور غیرقانونی از مرز را از سال ۲۰۱۶ ثبت کرد.

چنین آمارهای بالایی بحث درمورد چگونگی مهار مهاجرت را برانگیخته وبسیاری از مقامات محلی کشورهای مرزی اروپا می‌گویند که توان مقابله با چنین موجی از پناهجویان را ندارند.

رأی‌گیری‌های محلی وملی متعددی درسراسر قاره وهمچنین انتخابات پارلمان اروپا درماه ژوئن در راه است وتحلیلگران از احتمال تأثیر این آمارهای جدید به روی آوردن رأی‌دهندگان به احزاب راست افراطی سخن می‌گویند.

اتحادیه اروپا از زمان بحران ۲۰۱۶–۲۰۱۵ مرزهای خارجی وقوانین پناهندگی خود را سخت‌تر کرده وتوافقاتی را در خاورمیانه و شمال آفریقا منعقد کرده است تا پناهجویان بیشتری درآنجا بمانند.

این اتحادیه همچنین درماه دسامبر به توافقی مهم درمورد تقسیم هزینه وکار میزبانی ازمهاجران به‌طور مساوی‌تر ومحدود کردن تعداد افرادی که وارد می‌شوند، دست یافت.

اما برخی ازاحزاب می‌گویند این قوانین به اندازه کافی «سختگیرانه» نیست.

درحالی که درخواست‌های پناهندگی برای سال ۲۰۲۳ کمی کمتر ازسطوح سال ۲۰۱۶ است، اما این رقم به ۴.۴ میلیون اوکراینی که از تهاجم روسیه به اوکراین دراتحادیه اروپا پناه گرفته‌اند اضافه می‌شود.

با استفاده از گزارش‌های آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا و رادیو فردا؛ پ.پ./ب.ب.

https://www.radiofarda.com/a/asylum-applications-in-eu-at-highest-level-since-2015-16-crisis/32840649.html

رادیو فردا، ۹ اسفند ۱۴۰۲ – 28فوریه 2024درخواستهای پناهندگی دراتحادیه اروپا با ۱۸درصد افزایش به ۱.۱۴ میلیون مورد رسید

آمارهای تازه آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که درخواست‌های پناهندگی دراین اتحادیه درسال ۲۰۲۳ با ۱۸ درصد افزایش به ۱.۱۴ میلیون رسیده که بالاترین سطح از زمان بحران مهاجران درسال‌های ۲۰۱۶–۲۰۱۵ است.

براساس گزارش سالانه این آژانس که روز چهارشنبه نهم اسفند منتشر شد، سوری‌ها وافغان‌ها همچنان بزرگ‌ترین گروه‌های متقاضی پناهندگی هستند.

اما دریک روند جدید، شهروندان ترکیه در سال گذشته میلادی سومین گروه بزرگ از پناهجویان در اتحادیه اروپا را تشکیل دادند وتعداد درخواست‌های پناهندگی آنها ۸۲ درصد بیشتر از سال قبل از آن بوده است..

آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا همچنان خبر می‌دهد که تعداد فلسطینی‌هایی که پس از جنگ غزه درخواست پناهندگی کرده‌اند به رقم بی‌سابقه ۱۱۶۰۰ نفر افزایش یافته است.

بنابر گزارش‌ها، آلمان بار دیگر مقصد اصلی پناهجویان در اتحادیه اروپا بوده و نزدیک به یک سوم کل درخواست‌ها درسال ۲۰۲۳ را دریافت کرده است.

با ادامه این روند، اوج‌گیری محبوبیت راست افراطی از سال گذشته درنظرسنجی‌های این کشور ونتیجه برخی انتخابات محلی، نگرانی وسردرگمی درصحنه سیاسی آلمان را وارد مرحله تازه‌ای کرده است.

آمارهای تازه آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا یک ماه پس از آن منتشر می‌شود که آژانس حفاظت از مرزهای اتحادیه اروپا، فرانتکس، بالاترین افزایش عبور غیرقانونی از مرز را از سال ۲۰۱۶ ثبت کرد.

چنین آمارهای بالایی بحث درمورد چگونگی مهار مهاجرت را برانگیخته وبسیاری از مقامات محلی کشورهای مرزی اروپا می‌گویند که توان مقابله با چنین موجی از پناهجویان را ندارند.

رأی‌گیری‌های محلی وملی متعددی درسراسر قاره وهمچنین انتخابات پارلمان اروپا درماه ژوئن در راه است وتحلیلگران از احتمال تأثیر این آمارهای جدید به روی آوردن رأی‌دهندگان به احزاب راست افراطی سخن می‌گویند.

اتحادیه اروپا از زمان بحران ۲۰۱۶–۲۰۱۵ مرزهای خارجی وقوانین پناهندگی خود را سخت‌تر کرده وتوافقاتی را در خاورمیانه و شمال آفریقا منعقد کرده است تا پناهجویان بیشتری درآنجا بمانند.

این اتحادیه همچنین درماه دسامبر به توافقی مهم درمورد تقسیم هزینه وکار میزبانی ازمهاجران به‌طور مساوی‌تر ومحدود کردن تعداد افرادی که وارد می‌شوند، دست یافت.

اما برخی ازاحزاب می‌گویند این قوانین به اندازه کافی «سختگیرانه» نیست.

درحالی که درخواست‌های پناهندگی برای سال ۲۰۲۳ کمی کمتر ازسطوح سال ۲۰۱۶ است، اما این رقم به ۴.۴ میلیون اوکراینی که از تهاجم روسیه به اوکراین دراتحادیه اروپا پناه گرفته‌اند اضافه می‌شود.

با استفاده از گزارش‌های آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا و رادیو فردا؛ پ.پ./ب.ب.

https://www.radiofarda.com/a/asylum-applications-in-eu-at-highest-level-since-2015-16-crisis/32840649.html

رادیو فردا، ۹ اسفند ۱۴۰۲ – 28فوریه 2024  

هیچ نظری موجود نیست: