۱۳۸۷ اسفند ۹, جمعه

نقض حقوق بشر وافزایش نا رضایتی

آیا درایران موج جدیدی ازنقض حقوق بشر وسرکوبها آغاز شده است ؟

طبق اخبار منعکس شده دررسانه های متعلق به نهادها ونیروهای مترقی ایرانی، مدتی است درایران محدود شدن آزادی ها بهمراه نقض حقوق بشر ازجانب رژیم روبه افزایش نهاده است.

کانون نویسندگان ایران دربیانیه ‌ای با عنوان «همچنان هجوم، همچنان سرکوب» ضمن بر شمردن موارد مشخص نقض حقوق بشر ونیز با تکیه بر افزایش روزافزون مواردی از این دست، وضعیت موجود را آغاز موج جیدی از نقض حقوق بشر اعلام کرده است.

در بررسی علل افزایش نقض حقوق بشر بسیاری ازفعالین ایرانی ونیز کانون نویسندگان ایران علت را دربحرانی ‌تر شدن اوضاع اقتصادی و اجتماعی در داخل ایران ودرسطح بین‌المللی می دانند ولی عده ای دیگر ازجمله دکتر ناصر زرافشان عضو کانون نویسندگان و بویژه فعالین ملیت ها غیرفارس نظر دیگری دارند. آنها علت شدت یافتن نقض حقوق بشر و محدود تر شدن آزادی ها و افزایش نا رضایتی های عمومی را ناشی از ملموس تر شدن نا توانی های رژیم جمهوری اسلامی در برخورد درست و اصولی با مطالبات روزگار بر جهان و ایران می دانند.

وکیل مدافع خانواده ی قربانیان قتلهای زنجیره ای که حکام علاقه شدیدی برفراموش شدن آنگونه جنایت ها دارد چنین می‌گوید: «بحث تورم و گرانی و نیز بالارفتن نرخ خدمات اجتماعی و غیره اینها همه واکنش‌های اجتماعی دارد و در مقابل این واکنش‌ها به نظر می‌رسد که متولیان امور راهی جز سرکوب به نظرشان نمی‌رسد. اما به نظر ما این راه حل این قضیه نیست». آقای ناصر زرافشان درمصاحبه اش با رادیو "دویچه وئله" صراحتا می افزاید : «مشکلات ما فقط مربوط به بحران مالی بین‌المللی نیست. از پیش از کاهش قیمت نفت و پیش از ظهور بحران مالی بین‌المللی هم این بحث بود. ابتدا زمزمه‌هایی ازسال پیش شروع شد بعد مرتب جدی ‌ترشد. دولت‌های گذشته مرتب وازهر منبعی سوبسید می‌دادند تا بدون تنش و دردسر، چهار روز حاکمیتشان را طی کنند، اما ادامه این وضع دیگر مقدور نیست و ما می‌خواهیم با این مسئله برخورد ریشه‌ای شود».

نهادهای متعلق به ملیت های غیرفارس ایران وفعالین آنها براین نظرند که درکشورهای کثرالمله با تداوم ستم ملی ازجانب هرنوعی از رژیم ها و سیستم های حکومتی ( جمهوری اسلامی، دست راستی، دست چپی وغیره) آزادی ها محدود و محدودتر و موارد نقض حقوق بشر نیز دائما روبه افزایش خواهد بود.

ایل گویجی ilguji.blogspot.com

2009-02-27

هیچ نظری موجود نیست: