۱۳۹۰ فروردین ۱۲, جمعه

اطلاعیه - bildirish

ایکی بیلدیریش Iki bildiriş

گفتگوی پالتاکی بمناسبت ششم فروردین 1358، آغازجنگ تحمیلی اول وگرامیداشت شهدای آن

- این گفتگو، درصورت تمایل شرکت کنندگان می تواند به حالت بحث آزاد هم درآید. وازعلاقمندان به شرکت وهمکاری، دراشکال طرح سوال، اظهارنظر، شعرخوانی وپخش موزیک متناسب با این مناسبت استقبال شده، وقت کافی داده خواهد شد.

زمان : شنبه دوم آپریل 2011 برابر با 13 فروردین 1390، ازساعت 20 بوقت اروپای مرکزی، برابربا ساعت 14 بوقت تورنتو شروع می شود، ولی ازساعت 19 بوقت اروپا درباره ی رویدادهای مهم هفته صحبت خواهد شد.

Adres : Paltalk, all rooms- Europe- Germany- Turkmen sazly gurrungdeshlik,

سخنرانی وگفتگوی پالتاکی درباره ی حزب ملی برای اقلیتهای قومی درکشورهای کثیرالمله

از جنبه ی تئوری وپراکتیک ( نظری وعملی) بطور عام، ومورد ترکمنهای ایران بطور خاص

- این گفتگو، درصورت تمایل شرکت کنندگان می تواند به حالت بحث آزاد هم درآید. وازعلاقمندان به شرکت و همکاری، دراشکال طرح سوال، اظهارنظر، شعرخوانی وپخش آهنگ وآواز متناسب با این مناسبت استقبال شده، وقت کافی داده خواهد شد.

سخنرانان : آقایان آرنا گلی ، یوسف کـُر ودیگر علاقمندان،

زمان : یکشنبه سوم آپریل 2011 برابر با 14 فروردین 1390 ، ازساعت 18 بوقت اروپای مرکزی، و12 بوقت تورنتو،

مکان : اتاق پالتاکی "تورکمن سازلی گوررونگدشلیک"، زیر کاتاگوری: Europa وسپس Germany،

Adres : Paltalk, all rooms- Europe- Germany- Turkmen sazly gurrungdeshlik,.

Adminler topory2011-04-01

هیچ نظری موجود نیست: