۱۳۹۰ فروردین ۲۵, پنجشنبه

دعوت به سخنرانی وگفتگو دراتاق پالتاکی کنگره ی ملیتهای ایران فدرال

موضوع : رویدادها وتحولات کشورهای عربی خاورمیانه وپی آمدهای احتمالی آن درمنطقه و ایران

سخنران : آقای دکتر کعبانی صاحب نظر درمسائل کشورهای عربی ودیگر علاقمندان

- ازعلاقمندان به شرکت وهمکاری، دراشکال طرح سوال، اظهارنظر، شعرخوانی وپخش آهنگ وآواز متناسب استقبال شده، وقت کافی داده خواهد شد.

زمان: جمعه 15 آوریل 2011 برابر با 26 فروردین 1390، وساعت 21 بوقت اروپا و 15 تورونتو شروع میشود.

Adres: Paltalk, All rooms- Middle East / Iran: IRAN Kongreh Melyathay Iran e Federal

هیچ نظری موجود نیست: