۱۳۹۰ آذر ۱۹, شنبه

اطلاعيه

اطلاعيه نخست کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج. ا. در روند نوزدهمین اجلاس شورای حقوق بشر

هم میهنان عزيز،

از روز دوشنبه ۲۷ فوریه ۲۰۱۲ (۸ اسفند ۱۳۹۰) نوزدهمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درشهر ژنو آغاز می شود و تا ۲۳ مارس ۲۰۱۲ (۳ فروردین ۱۳۹۱) ادامه خواهد يافت.

دراین اجلاس که همزمان با "انتخابات" مجلس نهم برگزار خواهد شد، گزارش آقای احمد شهید گزارشگر ويژه ایران نیز بررسی خواهد شد.

از کليه هم ميهنان در تمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر در ايران معترض هستند تقاضا می شود که کوشش های خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر در کشورمان وافشای آمران، عاملان وحاميان آن همآهنگ کنند.

ما با برگزاری اجلاسهای جانبی درشورای حقوق بشر در و احتمالا تجمعاتی دربرابر مقر سازمان ملل متحد درشهر ژنو درارتباط با گزارش آقای احمد شهید و "انتخابات" مجلس نهم تلاش می کنیم که همزمان با نوزدهمین اجلاس شورای حقوق بشر کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی تدارک ببینیم.

جهت همآهنگیهای ضرور ازعلاقه مندان به مشارکت درسازماندهی اين کارزاردعوت می شود که در اجلاس پالتاکی که در روز یکشنبه ۱۱ دسامبر ۲۰۱۱ (۲۰ آذرماه ۱۳۹۰) در ساعت ۱۹ به وقت اروپای مرکزی درتالاری در بخش خاورميانه – ايران با نام hrc19geneva ، وبا کد ورودی ، 1925252012 برگزار خواهد شد، شرکت کنند.

۸ دسامبر ۲۰۱۱ (۱۷ آذر ماه ۱۳۹۰)

تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر در ج. ا. در روند نوزدهمین اجلاس شورای حقوق بشر

---------------------------------- > ضمیمه : آدرس محل وزمان گفتگو

Adres , kod of Room, date & time

Paltalk Messenger, Chat Rooms: View All - Middle East / Iran: hrc19genev

date : Sunday 11.12.11/20.09.1390 , saat 19:00

-------------------------------------------------------------

هیچ نظری موجود نیست: