۱۳۹۰ آذر ۲۱, دوشنبه

نقش چین و روسیه درافزاش شمارقربانيان سوريه

سازمان ملل: شمار قربانيان نا آرامی های سوريه از پنج هزار نفر فراتر رفته است

ناوی پيلای، کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز دوشنبه در گزارشی به شورای امنيت سازمان ملل گفته است که شمار قربانيان سرکوب اعتراضات سوريه از ماه مارس تاکنون از مرز پنج هزار نفر گذشته است.
به گزارش خبرگزاری رويترز، خانم پيلای که با خبرنگاران صحبت می کرد، گفت:«امروز در گزارشی اعلام کردم که شمار (قربانيان) درسوریه از
۵ هزار نفر فراتر رفته است.»
به گزارش خبرگزاری فرانسه، ديپلمات ها حاضر درنشست شورای امنيت می گويند، بيش از
۱۴ هزار نفر طی اين مدت درسوریه بازداشت شده اند وبيش از ۱۲ هزار نفر نیز ازسوريه به کشورهای همسايه گريخته اند.
طبق اين گزارش، خانم پيلاوی روز دوشنبه در گزارشی وضعيت سوريه را برای اعضای شورای امنيت تشريح کرد
کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است :«صدها نفر درجريان سرکوب اعتراضات درماه دسامبر، ماه جاری میلادی درسوريه کشته شدند و برآورد من اين است از زمان آغاز تظاهرات اعتراضی از اوايل سال جاری ميلادی تاکنون احتمالا شمار قربانيان از
۵ هزار نفر فراتر رفته است. اين شرايط غير قابل تحمل است.»
درحالی نشست روز دوشنبه شورای امنيت سازمان ملل برگزار شده که کشورهای غربی فشار بر حکومت بشار اسد را تشديد کرده اند.
روسيه و چين، دو عضو دائم شورای امنيت سازمان ملل متحد، درماه اکتبر مانع تصويب قطعنامه اين شورا عليه حکومت بشار اسد شدند.
پس از نشست شورای امنيت، گيدو وستروله، وزير امور خارجه آلمان، به خبرنگاران گفت:«اکنون ضروری است که کشورهايی که در شورای امنيت تاخيری عمل می کنند، نظرشان را تغيير دهند.»
وزير امور خارجه آلمان اضافه کرد:«من از آن چه که از قساوت ها درسوريه شنيدم و اقعا شوکه شدم.»
روسيه، چين، هند، آفريقای جنوبی، و برزيل از جمله کشورهايی هستند که با تصويب قطعنامه عليه سوريه مخالف هستند. آنها می گويند تصويب چنين قطعنامه ای، گام اول اقدامات غربی ها برای «تغيير رژيم» درسوريه خواهد بود.
تظاهرات اعتراضی دربسياری از شهرهای سوريه درجريان است ولی حکومت اين کشور نا آرامی را به گروه های مسلح نسبت می دهد.

http://www.radiofarda.com/content/o2_un_syria_crackdown_toll_over/24419947.html

هیچ نظری موجود نیست: