۱۳۹۰ آذر ۱۸, جمعه

سخنرانی وگفتگو

دعوت به سخنرانی وگفتگو دراتاق پالتاکی کنگره ی ملیتهای ایران فدرال

سخنران: آقای أحمد پورمندی روزنامه نگار وکنشگر سیاسی ،

موضوع: جنبش سبز و تبعیض ها بویژه تبعیض اتنیکی ،

- این گفتگو، درصورت تمایل شرکت کنندگان می تواند به حالت بحث آزاد هم درآید. وازعلاقمندان به شرکت وهمکاری، در اشکال طرح سوال، اظهارنظر، شعرخوانی وپخش موسیقی متناسب با این مناسبت استقبال شده، وقت کافی داده خواهدشد.

زمان: شنبه 10 دسامبر 2011 برابر با 19 آذر 1390، ازساعت 23 بوقت تهران برابربا 20:30 اروپای مرکزی، 19:30 لندن و 14 تورنتو شروع می شود.

Adres: Paltalk: View All - Middle East / Iran: IRAN Kongreh Melyathay Iran e Federal,

2011-12-8

هیچ نظری موجود نیست: