۱۳۹۰ آذر ۱۰, پنجشنبه

گزارشی ازکنفرانس حقوق اقلیتها وزنان ایران در UN

از29 نوامبر کنفرانس چهارم سازمان ملل که به مسأله ی حقوق اقلیتها و زنان رسیدگی میکند درمقر سازمان ملل در شهر ژنو سویس اغاز بکار کرد.

درکنفرانس رسیگی به مسأله ی حقوق اقلیتها وزنان سازمان ملل از ترکمنها حتی یک نفر هم شرکت ندارد

گزارشگر هیأت نمایندگی عربهای ایران می نویسد: در ادامه کنفرانسهای سازمان ملل متحد که به مسئله حقوق بشر اختصاص داده شده است، امروز 29 نوامبر 2011 کنفرانس چهارم سازمان ملل که به مسئله حقوق اقلیتها و زنان رسیدگی میکند درمقر سازمان ملل در ژنو (سویس) اغاز بکار کرد.

دراین کنفرانس یک تیم از فعالین اهوازی که در زمینه حقوق بشر و مطبوعات فعال هستند به ریاست دکتر کریم عبدیان رئیس سازمان حقوق بشر اهواز دراین نشست مهم شرکت کردند.

دربین شرکت کنندگان اهوازی حضور یک زن فعال اهوازی به نام جمیله فیصل، فعال حقوق زنان اهوازی که به نیابت از زنان اقلیم اهواز شرکت داشت، نیز، چشمگیر بود، در این کنفرانس همچنین به موضوع نقص حقوق زنان درمناطق ملی اتنیکی و اقلیت های مذهبی مورد بررسی قرار گرفت.

ترکیب شرکت کنندگان اهوازی بدین قرار است، اقای کوثر ال علی محمره فعال مدنی، اقای حامد کنانی فعال مطبوعاتی و متخصص مسائل ایران، اقای جلیل شرهانی کادر برجسته حزب تضامن اهواز، و اقای علی طرفی فعال سیاسی را میتوان نام برد.

لازم به گفتن است که دراین کنفرانس نمایندگانی از ملیت های دیگر حضور داشتند که میتوان به نماینگانی از ملیت تورک اذری، بلوچ وکورد نیز اشاره کرد. % http://iranfederal.org/fa/?p=2051#more-2051

هیچ نظری موجود نیست: