۱۳۹۱ تیر ۱۴, چهارشنبه

تلاش گوگل برای نجات زبانهای درحال انقراض


شبکه تلويزيونی «سی ان ان» با اشاره به تازه ترين اقدامات وب سايتها وموسسات نشر الکترونيکی می نويسد که در عصر فن آوری های ديجيتال و مدرن شايد تنها اميد به زنده نگاه داشتن اين زبانها توجه موسسات بزرگ نشر و جمع آوری اطلاعات مثل گوگل باشد.
شرکت گوگل درروزهای اخير طرح جديدی را تحت عنوان « زبانهای در حال انقراض» راه اندازی کرده وهدف آن زنده نگاه داشتن زبانهايی است که شايد در حال حاضر فقط چند هزار نفر با آن تکلم می کنند.
اين وب سايت جديد گوگل از روز پنجشنبه اول تيرماه کار خود را آغاز کرده و شامل ويدئوهايی در مورد مشخصات اين زبانها و نقشه راهنمايی است که مراجعان می‌توانند از آن استفاده کرده و با این وب‌سایت تعامل نیز داشته باشند. با گزينش هرنقطه ای از جهان که روی اين نقشه علامت گذاری شده می توان اطلاعات کاملی را درمورد زبانهای کمتر شناخته شده ولی رايج در اين مناطق را شناخت.
به عنوان مثال با گزينش نقاط مختلف در نقشه کشور هند می توان نمونه هايی از گويش و
حتی ترانه های محلی به زبانهای درحال انقراض درهند را شنيد که تعداد آنها کم هم نيست.
نمونه آن ترانه هايی به زبان « کورو» است که دربخشهای محدودی از شمال شرقی هند رايج است. و يا می توان دست نوشته واسنادی را به زبان رايج دربخشی ازبوميان ساکن آمريکای شمالی ديد که تاريخ آن به قرن هجدهم باز میگردد و درحال حاضر اين زبان تقريبا منقرض شده است.
شبکه خبری سی ان ان ازقول مديران اين طرح جديد موسسه گوگل می نويسد که جمع آوری اسناد و ثبت ويژگی های حدود سه هزار زبان وگويش مختلف که همه درمرز انقراض قراردارند گام مهمی در راستای حفظ تنوع وغنای فرهنگی جهان است.
آيا نابودی زبان هايی که کمتر شناخته شده اند وجمعيت کمی با آنها تکلم می کنند بر زندگی اکثر مردم جهان تاثيری خواهد داشت؟ پاسخ به اين سئوال منفی است وحداقل درکوتاه مدت از بين رفتن اين زبانها احتمالا تاثيری بر زندگی ما نخواهد داشت.
اما ترديدی نيست که بشريت به عنوان يک کليت وفرهنگ، هنر وعلوم ازنابودی هريک ازاين زبانها آسيب خواهند ديد.
ضرب المثلی قديمی می گويد که هر زبان متفاوتی مثل يک روح انسانی ديگر است. ارزيابی های اخير نشان می دهند که حدود سه هزار زبان رايج در گوشه و کنار جهان که تقريبا معادل نيمی از کل زبانهای شناخته شده است تا سال ۲۱۰۰ از بين خواهند رفت.
يکی از اهداف اصلی اين طرح برقرار ارتباط بين تمام نهادها ، افراد و موسساتی است که هر يک به شکلی و در گوشه ای از جهان مشغول فعاليت برای پاسداری از اين زبانها هستند
.
-----------------------------------------------------------------------------------------  
-.  ۱۳۹۱/۰۴/۰۳ ، سایت رادیو فردا  

هیچ نظری موجود نیست: