۱۳۹۳ خرداد ۱۵, پنجشنبه

چالش تشکلهای ملیتی و غیرملیتی ایرانیانچالش تشکلهای ملیتی ومنتقدان آنها دربرنامه "چالش" تلویزیون تیشک
 کنگره ملیتهای ایران فدرال درشهر استکهلم بتاریخ 17م و18م ماه مه 2014 زیرعنوان "تحولات منطقه، آینده ایران امیدها ونگرانیها " سمیناری برگزار نمود، که با بایکوت و تحریم بسیاری از تشکل ها وشخصیت های غیر ملیتی روبرو گردید. بطوریکه بسیاری از آنها با وجود دعوت شدن از شرکت درسمینار و دیالوگ با نیروهای ملیتهای تحت ستم چندگانه کشورشان که درپی رفع تبعیض وکسب برابر حقوقی هستند خودداری کردند.
 حال برنامه  "چالش" تیشک تی وی طی مصاحبه با چند فعال سیاسی منتقد و بیطرف ازیکطرف و ازطرف دیگر با چند فعال کـُرد و آذربایجانی فعال درکنگره ویا خارج از آن به بررسی علل عدم حضور گسترده اشخاص و تشکلهای غیرملیتی پرداحته است. 
 لازم به یاد آوری است که گرداننده برنامه  "چالش" تلویزیون تیشک با منتقدینی مصاحبه نموده که با وجود عدم حضور در سمینار کنگره مدعی اعتقاد به دیالوگ( گفتگو) درمیان نیروهای ملیتی وغیرملیتی هستند. به عبارت دیگر مجری برنامه "چالش" تیشک تی وی ازطریق مصاحبه با آنها تلاش نموده بدنبال آشنا نمودن بینندگان با عیب گیریها وعیب جویی های مخالفین، پاسخ فعالین کنگره ملیتهای ایران فدرال را پخش نماید تا بینندگان خود به قضاوت به نشینند.

ولی متاسفانه این تلاش خیرخواهانه ایشان با عکس العمل های تند و اکثرا توأم با تهمت و توهین طرف داران نیروهای مرکز گرا روبرو شده است. برای کسب اطلاع می توان کامنت های نوشته شده درسایت ایران گلوبال.اینفو را مطالعه نمود.
 ایل گوًیجی  
 5/6/2914 – 15 خرداد 1393
 در زیر لینک برنامه چالش تلویزیون تیشک در یوتیوب وسایت ایران گلوبال  
موضوع: بررسی عدم حضور نیروهای مرکزگرا درسمینار استکهلم، انشقاق دراپوزیسیون ایران؟!   

 مهمانان برنامه: 
- بهزاد کریمی (سازمان فدائیان خلق - اکثریت)
- علیرضا اردبیلی (فعال سیاسی آذربایجانی)
- بختیار علیار (نماینده کومله درکنگره ملیت های ایران فدرال)
- مهرداد درویش پور (منتقد کنگره ملیت های ایران فدرال وجامعه شناس)
- جهانبخش خوشهیکل (مسئول دبیرخانه کنگره ملیت های ایران فدرال)
----------------------------- 
ضمیمه: آدرس سایت کنگره ملیتهای ایران فدرال http://www.iranfederal.org/fa/ 

هیچ نظری موجود نیست: