۱۳۹۳ خرداد ۱۲, دوشنبه

اعلام موجودیت ایالت تازه درهندوستان فدراتیو ودموکراتیکدرراه افزایش نقش مردم دراداره محدوده جغرافیایی
خودشان ایالت تازه ای درهندوستان فدراتیو اعلام موجودیت کرد
با جدا شدن بخش شمالی ایالت آندرا پرادش واستقلال آن، رسما ایالت جدیدی با نام تلانگانا پا به جغرافیای سیاسی هند گذاشت.
تاسیس این ایالت درجنوب شرقی هند در پی اعتراضات گسترده این منطقه صورت گرفت که می‌گفتند شهرهای این منطقه زیر سایه شهرهای بزرگتر بخش‌های جنوبی ایالت آندرا پرادش قرار داشت و توجهی به آنها نمی‌شد.
تلانگانا که رسما در نیمه شب گذشته به وقت محلی اعلام موجودیت کرد، بیست و نهمین ایالت هند است.
این ایالت ۳۵ میلیون نفری، ۱۰ بخش سابق آندرا پرادش وشهر حیدرآباد، مرکز این ایالت را دربرمی‌گیرد.
قرار است حیدرآباد که اکنون درتلانگانا قرار دارد، برای ده سال مرکز مشترک دو ایالت باشد وسپس آندرا پرادش مرکز دیگری داشته باشد.
زبیر احمد، خبرنگار بی‌بی‌سی درحیدرآباد می گوید که شب گذشته تمام شهر غرق درشادمانی بود و مردم با پرچم های صورتی رنگ (رنگ حزب خواهان استقلال تلانگانا) اعلام موجودیت ایالت تلانگانا را جشن گرفتند.
کریشناک، یکی از رهبران دانشجویان در حیدرآباد به بی‌بی‌سی گفت: "فداکاری مردم و جوانان ما در این جنبش به تشکیل ایالت جدیدی انجامید."
او گفت که اشتغال برای هزاران جوان باید اولویت اصلی دولت جدید باشد.
مردم آندرا پرادش و تلانگانا هردو به زبان تلوگو صحبت می کنند
اما همه شهروندان حیدرآباد هم از استقلال این ایالت خوشحال نیستند. ای راوی که شغلش در حوزه فناوری اطلاعات است از دو پاره شدن ایالتش ناراحت است.
او به بخش هندی بی‌بی‌سی گفت: "روز غمگینی است. ما به یک زبان حرف می زنیم و تفاوت هویتی نداریم. سیاستمداران برای تقسیم این ایالت نقش کثیفی ایفا کردند."
مردم آندرا پرادش و تلانگانا هر دو به زبان تلوگو صحبت می کنند.
خبرنگاران می گویند که از لحاظ اقتصادی آندرا پرادش عملا دو پاره بود و مردم ایالت تلانگانای امروزی احساس می کردند به آنها بی توجهی می شود.
مجلس اعلای هند درماه فوریه تاسیس ایالت تلانگانا را تصویب کرده بود. هرچند که با مخالفت نمایندگان حزب کنگره که در آندرا پرادش حاکم بود روبرو بود.
در پی این مصوبه کیران کومار ردی، رئیس دولت آندرا پرادش استعفا کرد.%  
منبع: بی بی سی، به روز شده:  06:58 گرينويچ - دوشنبه 02 ژوئن 2014 - 12 خرداد 1393  

هیچ نظری موجود نیست: