۱۳۹۵ بهمن ۲۹, جمعه

پیام پشتیبانی کنگره ملیتهای ایران فدرال ازمبارزات ملیتهای ایران


پیام پشتیبانی کنگره ملیت های ایران فدرال ازمبارزات جاری مردم مبارز عرب درایران
در روزهای اخیر شاهد اعتراضات شجاعانه مردم شهرهای اهواز، فلاحیه و خلفیه در رویارویی با سیاست‌های خصمانه، غیرانسانی و تبعیض‌‌آمیز نظام مرتجع ولایت فقیه درمناطق یاد شده بوده ایم.  
این اعتراضات به دنبال قتل یک جوان بیگناه و زخمی شدن شماری دیگر واعمال سیاست‌های ضدبشری، ازجمله خشکاندن تا لا بها و انتقال آب رودخانه‌ها به ویژه رودخانه کارون به مناطق مرکزی ایران و احداث چندین سد به شیوه‌ای غیرعلمی تنها به منظور درآمدسازی برای شرکت‌های سپاه وهمچنین امتناع عمدی ازاستخدام شهروندان عرب که ساکنان بومی اقلیم اهواز هستند صورت گرفت، کنگره ملیت های ایران فدرال ضمن تسلیت به خانواده ان جوان بی گناه ومردمان شهرهای یاد شده در  بالا بر این باوریم که اتحاد وهمبستگی ملیت های تحت ستم درایران ضامن رسیدن به حقوق از دست رفته مان میباشد ما ضمن محکوم کردن این اقدامات ضد مردمی وضد انسانی وضد محیط زیستی جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی خود را از این مبارزات وهمه راههای مبارزه جهت از بین بردن این تبعیضات و رسیدن به حقوق از دست رفته اعلام ومسئول عواقب این اجحافها وتبعیض ها وسیاست های ضد مردمی را رژیم جمهوری اسلامی ایران می دانیم وتنها راه رسیدن به ازادی وحقوق حقه ملیت های ساکن درایران سرنگونی جمهوری اسلامی ایران وایجاد ایران ازاد و اباد ازطریق فدرالیسم ملی جغرافیایی میسر می باشد.
مستحکم تر باد مبارزات ازادیخواهانه ملیت های ایران
کنگره ملیت های ایران فدرال ، فوریه 2017
برگرفته از سایت کنگره ایران فدرال iran-federal.org

هیچ نظری موجود نیست: