۱۴۰۰ فروردین ۲۱, شنبه

کنوانسیون رژیم حقوقی خزر را سه سال است ایران تصویب نکرده

 چرا ایران هنوز کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را تصویب نکرده؟

 بی.بی.سی فارسی، شنبه ۲۱ فروردين۱۴۰۰ - ۱۰ آوریل ۲۰۲۱

وزیر خارجه روسیه ازایران خواسته است که هرچه سریعتر کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر را تصویب کند.

سرگئی لاوروف که درنشست مطبوعاتی مشترک با همپای قزاقستانی خود صحبت می کرد، گفت این سند پس از تصویب شدن توسط ایران، لازم الاجرا خواهد شد و بنیان همکاری در دریای خزر را تقویت می کند.

این کنوانسیون ۳ سال پیش توسط رهبران ۵ کشور ساحلی دریای خزرامضا شد وپارلمان ودولت های همسایگان ایران آن را تصویب کردند.

اما مجلس ایران تاکنون این سند را تصویب نکرده است.

درچشم انداز بامدادی شنبه۲۱ فروردین۱۴۰۰(۱۰ آوریل ٢٠٢١) گفتگویی داشتیم با امید شکری، کارشناس روابط بین الملل.

https://www.bbc.com/persian/tv-and-radio-56700104

هیچ نظری موجود نیست: